Herätysliikejohtajat kokoontuivat keskustelemaan avioliittolaista

Kuva: Sari Savela

Suomen Teologisen instituutin (STI) pääsihteeri Ville Auvinen isännöi laajaa herätysliikejohtajien tapaamista torstaina Helsingissä. Kokouksessa keskusteltiin maaliskuun alussa voimaan tulevasta sukupuolineutraalista avioliittolaista.

– Sovimme yhteisesti, ettemme kerro, keitä oli paikalla. Sen verran voin paljastaa, että olimme kutsuneet kaikki STI:n taustajärjestöt paikalle. Lisäksi mukana oli myös muiden herätysliikejärjestöjen edustajia, Ville Auvinen kertoo.

Syy viestinnälliseen vaitonaisuuteen on Auvisen mukaan yksinkertaisesti se, ettei haluta syventää jakolinjoja ja lisätä spekulointia siitä, miksi joku on paikalla ja joku ei.

PS Norvanto Hedelmästään puu tunnetaan

Herätysliikejohtajat keskustelivat etukäteen laaditun yhdeksänsivuisen avioliittokysymystä analysoivan paperin pohjalta. Myös piispojen viime syksynä antamaa selontekoa ruodittiin. Aihetta käsiteltiin niin teologiselta kuin juridiseltakin kannalta.

Yhteinen huoli yhdistää

– Meillä ei ollut selkeää agendaa yhteiselle kokoontumiselle. Jaoimme yhteisen huolen kirkon tilanteesta. Tarkoitus on jatkaa vielä keskustelua.

Ville Auvisen mukaan nyt ei ole ajankohtaista tehdä yhteistä julkilausumaa. Myöskään seuraavan kokouksen ajankohdasta ei päätetty. Joka tapauksessa se on sen jälkeen, kun uusi laki on tullut voimaan.

Kokoukseen osallistuneet herätysliikevaikuttajat olivat yksimielisiä siitä, että halutaan aktiivisesti vaikuttaa kirkon sisällä. Kirkosta eroamiseen ei haluta rohkaista.

– Kyllä meillä oli yhteisesti hyvin selkeä näkemys siitä, että avioliitto on Raamatun mukaan naisen ja miehen välinen liitto ja että homoseksuaalinen elämäntapa ei ole Jumalan tahdon mukainen. Luotamme siihen, että kirkon tulevaisuus on siinä, että pysytään sanassa, Ville Auvinen toteaa.

– Sana on kokonaisuus. Siihen kuuluu evankeliumi, mutta myös opetus siitä, mikä on oikein ja väärin.

Kokouksessa oli mukana myös lähetysjärjestöjen edustajia. Lähetysjärjestöjen näkökulmasta avioliittokysymys on myös ekumeeninen. Suurin osa maailman kirkko- ja tunnustuskunnista on perinteisten avioliiton kannalla.

PS Norvanto Hedelmästään puu tunnetaan