Kirkko: Kirkon jumalanpalvelusbarometrin 2023 karu tulos: Vain 41 prosenttia papeista pitää jumalanpalvelusta erittäin tärkeänä

Sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan Virossa vuoden 2024 alussa – Viron evankelis-luterilainen kirkko luopuu ehkä vihkimisoikeudesta

 

Virosta tulee ensimmäinen Baltian maa, joka hyväksyy samaa sukupuolta olevien avioliitot. Kuva: Sari Savela

Viron lainsäätäjät hyväksyivät kesäkuussa sukupuolineutraalin avioliittolain. Samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton vuoden 2024 alusta.

Sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan Virossa 1.1.2024 alkaen. Virosta tulee ensimmäinen Baltian maa, joka sallii samaa sukupuolta olevien avioliitot. Laki hyväksyttiin Viron 101-paikkaisessa parlamentissa äänin 55-34. Viron evankelis-luterilaisen kirkon (EELK) konsistori on arkkipiispa Urmas Viilman mukaan luopumassa  avioliittojen rekisteröimisen vuoden 2024 alusta, jolloin uusi laki astuu voimaan. Tuon ajankohdan jälkeen kirkossa tapahtuvaa avioliittoon vihkimistä tulee edeltää siviilivihkimys maistraatissa.

On mahdollista, että Viron evankelis-luterilainen kirkko luopuu kokonaan avioliittojen rekisteröimsestä ensi vuonna, joka tapauksessa Viron kirkossa mietitään, miten uudessa tilanteessa tulisi toimia, kun sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan. EELK:n avioliittokanta on, että avioliitto on naisen ja miehen välinen.

Pipliaseura Neliöb. 25.9.-8.10. MJa

Suomessa kirkolliskokous teetti selvityksen kirkon vihkioikeudesta luopumisesta ja päätyi 17.5.2018 äänin 83–23 hylkäämään sitä koskeneen kirkolliskokousaloitteen.