Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Eero Junkkaala: Kasteiden väheneminen, maallistuminen ja uushenkisyyden kasvu ovat lisänneet tarvetta eksorkisimille

 

Suurimmassa osassa eksorkismitapauksista on Junkkaalan mukaan kyse siitä, että paha henki ikään kuin kiusaa ihmistä. Sen sijaan varsinaisesti pahan hengen valtaamaksi joutuminen on hyvin harvinaista, mutta sitäkin tapahtuu. Kuva: Sari Savela

Kaste suojaa pahojen henkien vaikutukselta myös ihmisiä, jotka eivät ole uskossa. Papit tarvitsisivat lisää koulutusta henkimaailman kohtaamiseen.

”Meidät on jostain Jumalan kummallisesta johdatuksesta ohjattu tekemään tällaistakin asiaa. On käynyt ilmi, että sille on tarvetta”, sanoo raamatunopettaja ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Hän viittaa pastori Lea Kujanpään kanssa vietettyihin rukoushetkiin, joissa on vapautettu henkivaltojen sitomia ja vaivaamia ihmisiä. Tällaista toimintaa kutsutaan eksorkismiksi.

Junkkaalaa haastatteli Seurakuntalaisen päätoimittaja Sari Savela Viikon seurakuntalainen -podcastissa Radio Deissä.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

”Eksorkismilla tarkoitetaan riivaajien karkottamista. Esimerkiksi Jeesus teki sitä aika paljon. Hän ajoi käskyllään riivaajia ulos. Hän siis harjoitti eksorkismia, vaikka sitä sanaa ei Raamatussa tietenkään ole käytetty”, Junkkaala selittää.

Suurimmassa osassa eksorkismitapauksista on Junkkaalan mukaan kyse siitä, että paha henki ikään kuin kiusaa ihmistä. Sen sijaan varsinaisesti pahan hengen valtaamaksi joutuminen on hyvin harvinaista, mutta sitäkin tapahtuu.

”Maailmalla sitä tapahtuu enemmän kuin Suomessa – lähetyskentillä sitä kohdataan paljon. Kun olen jutellut lähetystyöntekijöiden kanssa henkimaailmasta, sen todellisuus on käynyt täysin selväksi. Ei siellä joka päivä riivaajia ulos ajeta, mutta kuitenkin se todellisuus on olemassa”, Junkkaala kertoo.

”Länsimaissahan johtava ajatus on, ettei mitään henkivaltoja ole olemassakaan. Ja sen takia sitä joutuu vähän perustelemaan. Ei sitä kuitenkaan tarvitse paljon perustella kun näkee minkälaista hirveää pahuutta maailmassa on.”

Persoonallisen pahan katsotaan pyrkivän vaikuttamaan yhteiskuntaan myös piilossa ja sofistikoituneemmin muun muassa pyrkimällä horjuttamaan Raamatun luotettavuutta.

”Mutta nämä pahojen henkien hyökkäykset ovat eri asia. Jotkut kokevat niitä ja jotkut eivät koe”, Junkkaala sanoo.

Uushenkisyys altistaa henkivalloille

Junkkaalan mukaan läheinen suhde uushenkisyyteen saattaa ikään kuin avata oven henkimaailmaan, mihin ihminen ei ole välttämättä varsinaisesti pyrkinyt. Yleensä ihminen ei tietoisesti antaudu pahalle, vaikka sitäkin tapahtuu esimerkiksi noituuden saralla.

Junkkaala rauhoittelee ihmisiä.

Eivät nämä henget ihmiseen hyppää noin vain. Se on täysin mahdotonta.

”Eivät nämä henget ihmiseen hyppää noin vain. Se on täysin mahdotonta. Ei sellaista tapahdu.”

Uushenkisyyden harjoittaminen kuitenkin altistaa ihmisen henkivaltojen kohtaamiselle, vaikka kaikki eivät toki joudu niitä kohtaamaan. Junkkaala varoittaa, että henkivaltojen todellisuuteen voi johdattaa jokin hyvältä ja viattomalta näyttävä asia.

”Jos lähdetään kulkemaan reittiä, joka aluksi näyttää kauniilta, viehättävältä, ihanalta ja rakkaudelliselta niin jossain vaiheessa se saattaa kääntyä vastakohdaksi ja riepotella ihmistä loputtomasti. Sitten ihminen on pulassa ja silloin pitäisi lähteä etsimään apua Jeesukselta”, hän jatkaa.

”Kun nämä henget rupeavat oikein riivaamaan, niin usein siinä [uushenkisyyden] maailmassa ihmisen ensimmäinen reaktio on mennä pyytämään vapautusta meediolta tai muulta sellaiselta. Näin tilanne tulee kaksi kertaa hankalammaksi. Silloin pitäisi tajuta mennä kirkkoon etsimään apua ja ymmärtää sen olevan avun oikea lähde.”

Kaste suojaa

Maallistumiskehityksellä ja lasten kastamatta jättämisellä on Junkkaalan mukaan yhteys eksorkismitapausten lisääntymiseen.

”Kaste on merkittävä asia. Kastekaavaan liittyy tavallaan pieni eksorkismi, joka ymmärretään pahojen henkien karkottamiseksi, vaikkei vauvassa ajatella mitään sinänsä olevan. Se liittyy siihen, että siirretään ihminen Jumalan valtakunnan puolelle.”

”On aivan ilmeistä, että kasteella on merkitystä, vaikka ihminen ei henkilökohtaisesti olisi uskossakaan. Ja sitä mukaa mitä kasteiden määrä vähenee, altistutaan kaikille muille vaikutteille, jotka eivät ole hyviä”, Junkkaala sanoo.

Usein kyse mielenterveysongelmista

On hyvin tärkeää osata erottaa, johtuvatko ihmisen kokemukset oikeasti henkimaailmasta vai onko niiden aiheuttaja jokin mielenterveyteen liittyvä ongelma. Eron tekeminen ei ole kuitenkaan aina helppoa. Junkkaalan mukaan mielenterveysongelmat ovat useimmiten syynä, kun ihminen kokee kummallisia asioita. Monesti Junkkaala kehottaa ihmisiä hakeutumaan lääkärille.

”Käy se reitti läpi. Jos sieltä tulee apua niin silloin se on ollut oikea reitti”, hän selittää.

Se ei kuitenkaan sulje pois hengellisen avun antamista. Ihmisen puolesta voidaan silti rukoilla, vaikka samalla myös rohkaistaan käyttämään terveydenhoitopalveluja.

Aina voi rukoilla

Mitä Junkkaala sanoisi ihmisille, jotka joutuvat kohtaamaan pahan vaikutusta?

”Varsinaiseen eksorkismiin ei kannata lähteä, jos ei ole siitä ymmärrystä ja kokemusta, mutta aina voi rukoilla. Aina voi kuunnella ihmisten ongelmia. Jeesuksen nimessä on voima – Jeesus karkottaa henkiä.”

”Voi tehdä kodinsiunauksen ja mennä ehtoolliselle. Asiassa auttaa kaikki se arsenaali, mikä kirkolla on käytettävissä. Kaikesta on apua ja Jeesus on aina loppujen lopuksi voittaja”, Junkkaala sanoo.