Aloite samaa sukupuolta olevien vihkimisestä etenee kirkolliskokouksen perustevaliokunnan puntaroitavaksi

 

Kirkolliskokouksen lähetekeskustelu avioliittolaista venyi puhemaratoniksi. Aihe kirvoitti kymmeniä edustajapuheenvuoroja. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Edustaja-aloite samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä kirkossa etenee kirkolliskokouksen äänestyksen jälkeen perustevaliokunnan arvioitavaksi äänin 62-41. Valiokunnassa puntaroidaan erityisesti teologisia perusteita.

Edustaja-aloite ”pyyntö piispainkokoukselle valmistella esitys samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta” lähetetään jatkoselvitykseen perustevaliokuntaan. Turussa tällä viikolla kokoontuva kirkolliskokous päätti lähetekeskustelun aiheesta torstai-iltana. Aloitteen etenemisestä jouduttiin äänestämään.

Avioliittolakia käsiteltiin viiteen otteeseen kolmen päivän ajan peräti 68 puheenvuoron verran. Lähetekeskustelun jälkeisessä äänestyksessä 62 edustajaa äänesti valiokuntaan lähettämisen puolesta, 41 jatkokäsittelyä vastaan.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

44 edustajan allekirjoittama aloite ehdottaa, että kirkolliskokous pyytää piispainkokousta valmistelemaan esityksen kirkolliskokoukselle samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta. Aloitteen esitteli edustaja Jukka Hautala Oulun hiippakunnasta.

“Jos halutaan turvata ykseys, vaihtoehtoja avioliittonäkemyksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi on vain yksi: erimielisyyden hyväksyminen.”

Piispainkokous on aiemmin selvittänyt vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi kirkolliskokouksen toimeksiannon perusteella. Piispainkokouksen vastaus kirkolliskokoukselle valmistui pari vuotta sitten.

Nyt perustevaliokuntaan lähetetyn aloitteen perusteluissa todetaan, että piispainkokous nosti vastauksessaan keskeiseksi johtopäätökseksi sen, että jos “halutaan turvata ykseys, vaihtoehtoja avioliittonäkemyksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi on vain yksi: erimielisyyden hyväksyminen”.

”Olennaista on löytää sellainen ratkaisu, jossa erimielisyys avioliittokäsityksestä ei ole ykseyden este.”

Aloitteen mukaan ”kirkko pysyy Kristuksen kirkkona ja elää täysin hänen armonsa varassa riippumatta sen avioliittonäkemyksestä ja -käytännöistä”. Perusteluissa korostetaan, että ”olennaista on löytää sellainen ratkaisu, jossa erimielisyys avioliittokäsityksestä ei ole ykseyden este ja jossa sen kanssa on helpointa elää”.

Aloite esittää, että kirkolliskokous pyytää piispainkokoukselta esityksen kirkollisesta vihkimisestä ja kirkollisesta siunaamisesta samaa sukupuolta oleville pareille.

Aloitteen tekijöiden mukaan vihkimistä koskevan esityksen yhteydessä on luonteva käsitellä myös avioliittoon siunaamisen perusteita. Aloitteessa halutaan poistaa ero kirkollisen avioliittoon vihkimisen ja avioliittoon siunaamisen välilta.

Aloite kokonaisuudessaan

Kirkolliskokousviikon videoseuranta ja asiakirjat

 
Dei, retroäijät, artikkeliban 31.5.- (1/2)