Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli: Jyväskylän seurakunnan sakraalitiloja ei avata samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen

 

Kuva: Sari Savela

Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat olleet erimielisiä siitä, saako seurakunnan sakraalitiloissa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Tästä syystä asia siirtyi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin käsiteltäväksi.

Tuomiokapituli teki kokouksessaan 17. huhtikuuta päätöksen asiassa, jossa Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat olleet eri mieltä seurakunnan kirkko- ja kappelitilojen avaamisesta juridisesti samaa sukupuolta olevien henkilöiden vihkimiseen. Kirkkoneuvoston enemmistön kannan mukaan seurakunnan tulisi mahdollistaa tilojensa käyttäminen samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimiseen. Piispa Matti Salomäen esittelystä tuomiokapituli ratkaisi asian kirkkoherran kannan mukaisesti siten, että Jyväskylän seurakunnan kirkko-, siunauskappeli- ja kappelitilojen käyttöä koskevat linjaukset eivät muutu. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5–2. Päätökseen jätettiin eriävä mielipide.

Jyväskylän seurakunnassa tehtiin 30.5.2023 valtuustoaloite, jonka allekirjoitti 23 kirkkovaltuutettua. Aloitteen sisältönä oli, että samaa juridista sukupuolta olevien henkilöiden avioliittoon vihkiminen mahdollistettaisiin Jyväskylän seurakunnan tiloissa.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Asiaa käsiteltiin Jyväskyän seurakunnan kirkkoneuvostosssa 29.11.2023. Kirkkoherra Arto Viitala oli valmistellut kokoukseen vastauksena valtuustoaloitteeseen pohjaesityksen, jonka mukaan ei ole aihetta tehdä uusia linjauksia seurakunnan tilojen käyttöön. Kirkkoherran esitykseen tehtiin kokouksessa vastaesitys, joka äänestyksessä voitti pohjaesityksen äänin 8-5. Kirkkoherran ja kirkkoneuvoston erimielisyyden vuoksi asia siirtyi tuomiokapitulin käsiteltäväksi.