Mika Tuovinen: Kirkko on avioliittokysymyksessä nyt risteyksessä

Mika Tuovisen mukaan kirkko on nyt valitsemassa tietään avioliittokysymyksessä. KUVA: HANNU KORPELA

Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovisen mukaan piispainkokoukselle viime viikolla luovutettu selvitys kirkon vihkioikeudesta luopumisesta ei ole kompromissi, ”vaan samaa sukupuolta olevien liittojen hyväksyminen kirkossa.”

Viime viikolla piispainkokoukselle luovutettiin professori emerita Eila Helanderin tekemä selvitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihkioikeudesta luopumisesta sekä avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkon identiteetille. Lehdissä uutisoitiin, että kompromissiehdotus sisältää vain pienen muutoksen, jossa kirkko jatkaa vanhalla käsityksellä miehen ja naisen välisestä avioliitosta, mutta sallii papeille samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen. Uudessa Tiessä kirjoittavan Mika Tuovisen mukaan selvitys esittää suurempaa muutosta.

”Monesta vaihto­ehdosta parhaimpana selvitys pitää etenemistapaa, jossa kirkkojärjestykseen kirjataan kaksi vihkimismallia: toisaalta mies ja nainen, toisaalta samaa sukupuolta olevat parit. Tämän mukaisesti käsikirjaan laaditaan kaksi vihkikaavaa ja kaksi avioliiton siunauksen kaavaa.”

”Ei tämä ole kompromissi vaan samaa sukupuolta olevien liittojen hyväksyminen kirkossa, vaikka kirkkojärjestykseen lisättäisiin yksittäisen papin oikeus kieltäytyä vihkimisistä”, Tuovinen kirjoittaa Uuden Tien kolumnissa.

Kirkko on Tuovisen mukaan nyt risteyksessä.

”Kirkko on monta kertaa todennut avioliiton olevan miehen ja naisen välisen liiton ja että kirkossa ei saa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Selvityksessä tämä kanta ei saa tukea. Kirkko on avioliittokysymyksessä valitsemassa tietä. Toinen vie Raamatusta poispäin yhteiskunnan enemmistölle myötämieliseen suuntaan, jossa suurten joukkojen jäsenyys kirkossa ja verotulot ehkä säilyvät kauemmin. Toinen johtaa suuntaan, johon kirkon oma itseymmärrys Raamatun valossa on koko ajan kuljettanut, ja johon kuuluu ristin kantaminen.”