Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Piispainkokouksen esitykseen kahdesta rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä ei muutoksia – esitys etenee kirkolliskokouksen käsittelyyn

 

Piispainkokous kokoontui Helsingissä 10.4.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous päätti kokouksessaan 10.4.2024 lähettää kirkolliskokoukselle kirkkojärjestyksen muutosesityksen, joka koskee kirkon avioliittokäsitystä.

Esityksen sisällön piispainkokous hyväksyi jo maaliskuun kokouksessaan.

Esityksessä ehdotetaan, että kirkkojärjestykseen lisättäisiin säännös rinnakkaisista avioliittokäsityksistä. Toisessa avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä ja toisessa avioliitto ymmärretään kahden henkilön välisenä. Käsitykset ovat teologisesti eri tavoin perusteltuja.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Kirkolliskokouksessa esityksen hyväksyminen vaatii taakseen kolme neljäsosaa edustajista. Kirkolliskokous kokoontuu seuraavan kerran 13.–17.5.2024.

Mikäli esitys menisi kirkolliskokouksessa läpi, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papit saisivat siis oikeuden toimia kummankin hyväksytyn avioliittokäsityksen mukaisesti. Kyse olisi nimenomaan oikeudesta valita kahdesta rinnakkaisesta ja yhtäläisesti hyväksytystä kirkon avioliittokäsityksestä.

Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Lisäksi Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen liitti pöytäkirjaan lausuman päätöksen perusteista.