Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Jussi Mäkelä: ”Kristillinen avioliittokäsitys ei ole mielipidekysymys”

 

Piispainkokous on ehdottanut evankelisluterilaiselle kirkolle kahta rinnakkaista avioliittomallia. Kysymys jakaa kirkkoa poikkeuksellisen voimakkaasti.

Luterilaisen kirkon piispojen jättämässä alustavassa esityksessä ehdotetaan, että kirkko ottaisi käyttöön perinteisen avioliittokäsityksen rinnalle toisen avioliittokäsityksen, joka sallisi samaa sukupuolta olevien vihkimisen kirkossa. Perinteiseen käsitykseen uskovilla papeilla olisi mahdollisuus kieltäytyä vihkimästä oman vakaumuksensa vastaisesti.

– Ajatus on, että kaikkien olisi mahdollista toimia saman kirkon sisällä luvan kanssa. Mutta epäilen, että tilanne ei tule menemään niin helposti. Näen ison riskin siinä, että kirkko tulisi hajoamaan, sanoo Helsingin Vuosaaren seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkelä.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.
Kirkolliskokouksen jäsen Jouko Jääskeläinen on epäileväinen, miten kahden rinnakkaisen avioliittomallin toimiminen voisi onnistua rauhanomaisesti kirkossa.

Kirkolliskokouksen jäsen Jouko Jääskeläinen on myös epäileväinen, miten rauhanomainen kahdella mallilla toimiminen voisi toteutua. Jos esitys menisi läpi, voisivat tilanteeseen tyytymättömimmät konservatiivit jättää kirkon. 10 herätysliikkeen johtajaa on jo ilmoittanut irtisanoutuvansa esityksestä.

Kirkon avioliittokäsitystä pidetään syrjivänä

Piispojen esityksen taustalla on yhtenä syynä vallitseva tilanne. Moni pappi on jo vihkinyt samaa sukupuolia olevia avioliittoon, vaikka se ei ole kirkkolainsäädännön mukaan mahdollista. Toisena syynä on pidetty sitä, että kirkon avioliittokäsitys nähdään syrjivänä.

– Tässä on hyvin voimakkaasti annettu ymmärtää, että kyse on vain yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta ja että kirkko toimii väärin, Jussi Mäkelä sanoo.

Hän pitää ongelmallisena sitä, että uuden avioliittokäsityksen myötä kirkon oppi jouduttaisiin muuttamaan. Silloin myös Jeesuksen jumaluus ja Raamatun muut opetukset voidaan kyseenalaistaa.

– Kirkkolainsäädännössä sanotaan, että kirkko tunnustaa Raamatun mukaista uskoa. Kirkkojärjestyksessä puolestaan todetaan, että kaikkea oppia tulee arvioida Raamatun perusteella, Mäkelä kertoo.

– Toinen puoli ajattelee, että esityksellä edistetään yhdenvertaisuutta, mutta itse näen, että olemme luterilaisena kirkkona luopumassa siitä, mitä olemme tunnustaneet 1500-luvulta lähtien.

”Raamatussa asia on yhdellä tavalla”

Voivatko perinteiseen kristilliseen avioliittokäsitykseen ja uuteen avioliittokäsitykseen uskovat löytää piispojen toivoman ykseyden? Jouko Jääskeläinen pitää sitä mahdottomana.

– Teologiassa voi olla monenlaisia ajatuksia, mutta Raamatussa emme voi nähdä asian kuin yhdellä tavalla.

Jussi Mäkelä toteaa, ettei kristillisen avioliittokäsityksen kohdalla ole kyse mielipiteestä, vaan tosiasiasta.

– Jokainen pappi on vihkimyksessä antanut lupauksen, että hän haluaa pysyä Jumalan sanassa ja luterilaisten tunnustuskirjojen mukaisessa uskossa ja toimia kirkkojärjestyksen ja kirkkolain mukaan. He ovat tienneet kirkon avioliittokäsityksen ja ovat luvanneet pysyä kirkon opetuksessa.

Raamattua tulkitaan eri tavoin, jolloin myös näkemykset voivat olla hyvin erilaisia.

– Moni tulkitsee Raamattua niin, että se on ihmisen käsityksiä Jumalasta, mutta minä uskon – ja kirkko on aina uskonut – että Raamattu kertoo Jumalan käsityksiä meistä ihmisistä ja meidän asioistamme, Jouko Jääskeläinen sanoo.

Hajoaako kirkko, jos rinnakkainen avioliittokäsitys otetaan käyttöön? Medialähetysjärjestö IRR-TV:n Ajassa-ohjelmassa vieraana Jouko Jääskeläinen ja Jussi Mäkelä. Ohjelman toimittaa Markku Tenhnunen.

Ohjelma esitetään TV:ssä antennikanavalla 16 torstaina 18.4 kello 21.00. Ohjelma on katsottavissa myös tästä linkistä.

Elina Uusikylä