Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Intialainen filosofi Vishal Mangalwadi saapuu toukokuussa Suomeen

 

Vishal Mangalwadi on yksi tämän hetken kysytyimmistä kristityistä luennoitsijoista.

Kirjailija, filosofi ja lakimies Vishal Mangalwadi saapuu toukokuussa Jyväskylään ja Helsinkiin debatoimaan globaalin kehityksen kysymyksistä. Keskustelukumppaneina ovat professori Laura Stark ja kansanedustaja Eva Biaudet.

Intialainen kirjailija, filosofi ja lakimies Vishal Mangalwadi on yksi tämän hetken kysytyimmistä kristityistä luennoitsijoista. Puhujamatkoja kymmeniin maihin tehnyt Mangalwadi tarkastelee yhteiskuntien muutosta historian, politiikan ja uskontojen näkökulmasta. Hän tuntee kristinuskon lisäksi hyvin myös hindulaisuuden, islamin ja buddhalaisuuden. Mangalwadi saapuu toukokuussa Jyväskylään ja Helsinkiin Veritas Forumiin debatoimaan globaalin kehityksen kysymyksistä. Jyväskylässä hän keskustelee 8. toukokuuta etnologian professori Laura Starkin kanssa. Helsingissä 10. toukokuuta hänellä on vastassaan kansanedustaja Eva Biaudet. Mangalwadin ohjelmassa on myös vierailu eduskunnassa.

Mangalwadi on oikeustieteen kunniatohtori ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolestapuhuja. Hänet tunnetaan erityisesti teoksestaan The Book that Made Your World: How the Bible Created the Soul of Western Civilization (2012). Mangalwadin mukaan usko tulevaisuuden parantumiseen syntyi Euroopassa ennen muuta Raamatun vaikutuksesta. Raamatun kertomukset ja opetukset inspiroivat eurooppalaisia uskomaan, että yksilöllä on voimaa muuttaa maailmaa. Yksilön vapaus ja lähimmäisen rakkaus olivat kehityksen keskeiset tekijät. Tämä loi pohjan monille uudistusliikkeille.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

– Yhteiskunnat, joiden arvoperustaan kuuluu jokaisen ihmisen yhtäläinen ja luovuttamaton ihmisarvo, säätävät sellaiset lait ja harjoittavat sellaista politiikkaa, joka mahdollistaa yksilöiden ja koko kolmannen sektorin toiminnan kaikkien kansalaisten hyvinvoinnin hyväksi, Mangalwadi sanoo.

Paljon hyvää tapahtuu

Kansanedustaja Eva Biaudet haluaa nostaa Veritas Forumissa esille epätasa-arvoiset olosuhteet ja syrjivät käytännöt. Niiden korjaamiseksi ei hänen mielestään riitä kaikkien samanlainen kohtelu. Oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden toteutuminen voivat joskus tarkoittaa yksilöllisesti erilaista kohtelua, jotta epätasa-arvoiset olosuhteet ja syrjivät käytännöt voidaan korjata.

Biaudet toivoo kaikkien lukevan ruotsalaisen lääkärin ja professorin Hans Roslingin kirjan Faktojen maailma (2018). Teoksen mukaan maailman köyhimmillä alueilla on tapahtunut valtavaa kehitystä määrätietoisen politiikan seurauksena. Vaikka ongelmat ovat edelleen valtavia, koko ajan tehdään myös vaikuttavaa yhteistyötä yhteisten ratkaisujen puolesta. Esimerkkinä Biaudet mainitsee sitoutumisen ilmastotoimiin.

Paremman huomisen rakentamiseksi tarvitaan Biaudet’n mukaan epäoikeudenmukaisuuden tunnistamista, tutkimusta, poliittista keskustelua ja valtaapitäviä kriittisesti arvioivaa mediaa.

Urbaanien slummien kysymyksiä

Jyväskylän yliopiston etnologian professori Laura Starkin tutkimustyö on keskittynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana kenttätyöhön Tansanian Dar es Salaamin slummeissa. Hän on tutkinut köyhyydestä selviämistä, sukupuolia, valtasuhteita ja kehityksen haasteita. Hänen viimeisimmät julkaisunsa ovat käsitelleet muun muassa varhais- ja pakkoavioliittoa. Starkin havaintojen mukaan sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset syyt saavat monet tytöt toivomaan naimisiinmenoa alle 18-vuotiaina.

Stark on tutkinut myös 1800-luvun suomalaista maatalouskulttuuria, taikuutta ja noituutta, pyhiinvaelluksia sekä Suomen modernisaatiota. Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen ja johtaa toisen professorin kanssa Jyväskylän yliopiston kansainvälisten Afrikka-verkostojen yhteenliittymää.

Starkin tutkimusten punainen lanka on kiinnostus sukupuolta ja yhteiskunnan alimpiin kerroksiin kuuluvien ihmisten kokemuksiin, motiiveihin ja tavoitteisiin.

 

Aiheet