”Anna meille hauskoja leikkejä ja hienoja seikkailuja” – Kirkkohallituksen kirkollisiin toimituksiin laatimat uudet rukoukset sisältävät tuoreita elämänmakuisia vaihtoehtoja

 

Kaste Tampereen Finlaysonin kirkossa marraskuussa 2013.

Kirkkohallituksen uuden oppaan on tarkoitus täydentää kirkkokäsikirjasta jo löytyviä rukouksia ja tekstejä. Sen sisältämät rukoukset lisäävät huomattavana paljon valinnanvaraa nykyisin käytössä oleviin rukouksiin.

Kaikissa vaiheissa Sinä kannat – uusia rukouksia kirkollisiin toimituksiin -opas sisältää uusia esirukouksia ja kollehtarukouksia kasteisiin, avioliittoon vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin sekä konfirmaatioihin, hautaan siunaamisiin ja kodinsiunaamisiin.

Täysin uutena oppaasta löytyy selkokielellä kirjoitettuja rukouksia. Niiden on tarkoitus parantaa rukousten saavutettavuutta ja palvella erityisesti niitä, joille kielen ymmärtäminen on jostain syystä haastavaa. Tällaisia ryhmiä voivat olla esimerkiksi vanhukset, muistisairaat, kehitysvammaiset ja maahanmuuttajat.

Karas-Sana Neliöb. 22.-28.4.

Konkreettisuutta sanavalintoihin

Rukouksia laatineelle työryhmälle on ollut tärkeää rukousten helppo ymmärrettävyys. Sen saavuttamiseksi on pyritty tuomaan konkreettisuutta rukousten sanavalintoihin, mikä näkyy hyvin useissa rukouksissa. Konkreettisuus näkyy myös useiden rukousten sisällöissä. 

          ”…Joskus tulee paha mieli, kun väsyttää, on nälkä tai ei pääse syliin.

          Anna meille kaikille riittävästi unta.

          Auta nukahtamaan helposti ja huolehtimatta.

          Kiitos jokapäiväisestä leivästä; se on sinun lahjaasi.

          Siunaa sitä, jonka vuoro on laittaa ruokaa.

          Siunaa yhteiset ateriamme…”

          (Kaste: 13 Sinun nimeesi meidät on kastettu/vanhemman rukous 3)

Toisessa, sisaruksen lukemassa rukouksessa pyydetään:

          ”…Anna meille hauskoja leikkejä ja hienoja seikkailuja…”

           (Kaste: 13 Sinun nimeesi meidät on kastettu/sisaruksen rukous 2)

Monipuolisemmin vaihtoehtoja

Konkreettisuus näkyy myös eri elämäntilanteisiin laadittujen rukousvaihtoehtojen lisääntymisenä. Kasteisiin uusina ovat tulleet esirukoukset adoptiolapsen ja kaksosten puolesta sekä perheille, joissa on vain yksi vanhempi. Niissäkin on pyritty sanoittamaan vanhempien kohtaamia haasteita.

          ”…Anna vanhemmille voimia ja lepoa silloin, kun väsymys on moninkertaista.

          Lahjoita luottamusta ja kärsivällisyyttä silloin,

          kun kädet eivät riitä ja jaksaminen on koetuksella.

          Lähetä ympärille ihmisiä,

          jotka näkevät missä heitä tarvitaan ja auttavat pyytämättäkin…”

          (Kaste: 16 Hyvien lahjojen antaja/kaksosten kaste)

          ”…Kiitos ihmeellisestä johdatuksestasi.

          Sinä annoit meille lapsen, jota olimme kauan odottaneet.

          Sinun rakkautesi ympäröi hänet jo ennen hänen syntymäänsä…”

          (Kaste: 15 Ihmisiä rakastava Jumala /adoptiolapsen kaste)

Rukouksessa huomioidaan myös adoptoitua lasta aiemmin hoivanneet ihmiset.

          ”…Siunaa kädet, jotka ovat häntä kannatelleet ja hoivanneet…”

Oppaassa on uutena myös hautaan siunaamiseen laadittu rukous kastamatta kuolleelle lapselle sekä rukoukset hautaan siunaamiseen, jossa ei ole mukana saattoväkeä.

          ”…Taivaan ja maan Jumala, elävien ja kuolleitten Herra,

          sinun Poikasi Jeesus Kristus kuoli ihmisten hylkäämänä;

          yksin hänet jätettiin hautaan,

          mutta kolmantena päivänä hän nousi kuolleista

          ja avasi taivaan oven eläville ja kuolleille…”

          (Hautaan siunaaminen: 62 Avoin taivaan ovi/hautaan siunaaminen ilman saattoväkeä)

Arkielämän todellisuus näkyy myös avioliittoon vihḱimiseen ja avioliiton siunaamiseen laaditussa rukouksessa, johon on lisätty vapaaehtoinen kiitos perustetusta perheestä – monilla pareilla kun on lapsia heidän mennessään naimisiin. Rukouksissa on huomioitu erikseen myös monikulttuuriset pariskunnat.

Seurakunta voi laatia esirukouksen

Kirkollisissa toimituksissa käytettäviä rukouksia on kahdenlaisia; kollehtarukouksia ja esirukouksia. Kollehtarukouksen tarkoitus on ilmaista ja heijastaa kirkon uskoa. Oppaassa muistutetaan, että koko kirkon usko ei mahdu yhteen rukoukseen, vaan rukousten kokonaisuus kertoo laajemmin uskosta.

Kollehtarukouksia ei voi muokata, vaan niistä valitaan tilanteeseen sopivin vaihtoehto. Esirukouksia sen sijaan voi muokata tilanteeseen sopivalla tavalla ja sen muoto on vapaampi kuin kollehtarukouksissa.

Esirukouksen tarkoitus on huomioida paikalla olevan seurakunnan elämäntilanteeseen, huoliin, murheisiin ja ilonaiheisiin liittyviä asioita. Pappia ohjeistetaan kuuntelemaan ”herkällä korvalla” ihmisten kanssa käytyjä keskusteluja ja poimimaan niistä rukousaiheita.

Toimituksissa voi käyttää myös kokonaan itse laadittuja esirukouksia. Papin lisäksi myös tilaisuuteen osallistuva seurakuntalainen voi kirjoittaa esirukouksen. Oppaassa ohjeistetaan lisäksi suosimaan sellaisia toteutuksen tapoja, joissa osallistuva seurakunta pääsisi itse lukemaan rukouksia. Kasteeseen laadituissa sisarusten esirukouksissa näkyy hyvin se, että ne on suunnattu lasten lukemiksi.

          ”Taivaan Isä,

          kiitos meidän vauvasta.

          Auta meitä pitämään vauvasta hyvää huolta.

          Siunaa vauvaa ja meitä kaikkia.”

          (Kaste: 13 Sinun nimeesi meidät on kastettu/Sisaruksen rukous 1)

Kielikuvia, mielikuvia ja vertauksia

Rukoukset laatineen työryhmän mukaan rukousten ymmärtämistä auttavat myös erilaiset mielikuvat, kielikuvat ja vertaukset. Tämä näkyy muun muassa uudessa kastettavan nuoren tai aikuisen esirukouksessa. 

          ”…Anna minulle siivet, joilla lentää kohti tulevaisuutta ja unelmiani.

          Anna Pyhän Henkesi johdattaa elämässä ja kantaa minua

          taivaan kotiin…”

          (Kaste: 13 Sinun nimeesi meidät on kastettu/Kastettavan rukous 1)

Avioliittoon vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin käytettäväksi tarkoitetussa kollehtarukouksessa on otettu kielikuvien avulla huomioon myös ne, jotka ovat nähneet elämää enemmän.

          ”…Kiitos eletystä elämästä.

          Kiitos aalloista, jotka ovat heitä muovanneet,

          kiitos kivistä, jotka ovat heitä hioneet,

          kiitos tuulista, jotka ovat puhaltaneet heidät yhteen.

          Pidä heidät aina läheisinä toisilleen.

          Anna heille tahtoa ja rakkautta tyynessä ja myrskyssä…”

          (Avioliittoon vihkiminen/avioliiton siunaus: 35 Kiitos rakkaudesta)

Myös yhdessä uusista sormusrukouksista näkyy runollinen eetos.

          ”…Jumala, maailman ja alkuaineiden luoja,

          lämpö sulattaa metallin

          ja sula metalli muovautuu sormuksen muotoon.

          Lämmitä sinä rakkauden tulella NN:n ja NN:n sydämet,

          niin että he yhä lujemmin yhdistyvät toisiinsa

          ja kasvavat keskinäisessä rakkaudessa ja toinen toisensa

          kunnioittamisessa…”

          (Avioliittoon vihkiminen: 39 Rakkauden tuli)

Hautaan siunaamisiin käytetyistä esirukouksista löytyy myös vertauskuvallisia ilmaisuja. 

          ”…On sadonkorjuun aika.

          Vilja on kypsää ja valmista korjattavaksi.

          Sinä annat viljalle kasvun,

          ihmiselle elämän,

          kaikelle ajan ja tarkoituksen.

          Me jäämme vainion laitaan seisomaan.

          Katsomme sitä, mikä on mennyt ja odotamme sitä, mikä on tulossa…”

          (Hautaan siunaaminen: 78 Sadonkorjuun aika)

Työryhmä teki rukousten pohjatyön, jonka jälkeen se pyysi palautetta kymmeniltä ihmisiltä prosessin eri vaiheissa. Piispainkokous ja kirkolliskokouksen käsikirjavaliokunta tekivät niihin omat muokkauksensa.

Työryhmään kuuluivat Pertti Arola, Anna-Kaisa Inkala, Jari Jolkkonen, Pirjo Kantala, Anna-Mari Kaskinen,Terhi Paananen, Maria Talola sekä Timo Viitanen. Oppaan on toimittanut Terhi Paananen.