Melkein puolet Kansanlähetyksen ja Raamattuopiston väestä aikoo erota kirkosta, jos kirkko alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja

 

Juhlaväkeä Kansanlähetyspäivillä 2019. Kuva: Philippe Gueissaz

Uuden Tien kysely selvitti Kansanlähetyspäiville ja Raamattuopiston Hengellisille syventymispäiville osallistuvien käsityksiä uskosta, moraalista ja politiikasta.

Melkein puolet (44 %) Kansanlähetyksen ja Suomen Raamattuopiston (SRO) kävijäkunnasta aikoo erota kirkosta, jos kirkko alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Luterilaisen kirkon jäsenenä on päättänyt pysyä vain noin kolme kymmenestä (29 %), sillä lähes yhtä moni (27 %) ei osannut kertoa kantaansa.

Edelliset tulokset koskevat niitä, jotka edelleen ovat kirkon jäseniä. Liikkeiden kesäjuhlien vieraista 12 prosenttia oli jo eronnut kirkosta, ja 4 prosenttia ei ollut koskaan kuulunutkaan kirkkoon.

Sansa neliöb 15.11.-15.12. MJa

Muun muassa nämä seikat selviävät Uuden Tien kyselystä, joka toteutettiin Kansanlähetyspäivillä heinäkuussa ja SRO:n Hengellisillä Syventymispäivillä elokuussa. Vastaajia oli yhteensä 509.

Kirkosta eroamisen ohella Uuden Tien tutkimus selvitti hengelliseen elämään osallistumista sekä käsityksiä uskonopista, politiikasta ja moraalikysymyksistä.

Osa kysymyksistä oli samoja kuin Kirkon tutkimuskeskuksen nykyisen johtajan Hanna Salomäen laajassa herätysliiketutkimuksessa vuosina 2008–2009. Tutkimuslomake tiedusteli myös asioita, joista on saatavilla suomalaisia yleisesti koskevaa tietoa, mutta joita ei ollut ennen kysytty nimenomaisesti maamme herätyskristityiltä. Esimerkiksi evoluutioteoriaa, puoluekantaa ja maahanmuuttopolitiikkaa koskeva tieto on uutta.

Ei selkeitä merkkejä konservatiivikristittyjen ja kansallismielisten liittoumasta

Kansanlähetyspäivien ja Hengellisten syventymispäivien osallistujien käsitykset seksuaali- ja perhe-etiikasta osoittautuivat odotetusti konservatiivisiksi. Esimerkiksi homoseksuaalisia suhteita piti moraalisesti vääränä 89 % vastaajista, ja hyväksynnän niille antoi 5 %. Loput eivät osanneet sanoa.

Sen sijaan kaikista suomalaisista vain 20 % piti homoseksuaalisia suhteita vääränä viimevuotisen kansainvälisen ISSP-tutkimuksen mukaan.

Politiikassa kesäjuhlien vieraat kallistuvat murskanumeroin Kristillisdemokraatteihin. Mielipiteensä ilmoittaneista vastaajista 77 prosenttia kertoi äänestävänsä KD:ta. Seuraavaksi suosituin puolue oli Perussuomalaiset (10 %). Muista puolueista Keskusta (vajaa 5 %), Kokoomus (reilu 3 %) ja SDP (2 %) keräsivät kukin hieman kannatusta, loppujen kolmen prosentin jakautuessa kaikille muille puolueille.

Maahanmuuttopolitiikassa viidesläinen herätysliikeväki sijoittuu kokonaisuutena lähelle suomalaisten keskiarvoa, joskin kysymyksestä riippuen poikkeamia oli molempiin suuntiin. Islamiin Kansanlähetyksen ja SRO:n kävijät asennoituivat muuta väestöä kriittisemmin, mutta siitä huolimatta he toivoivat tiukennuksia maahanmuuttoon vähemmän kuin suomalaiset keskimäärin.

Mitään selkeää merkkiä sellaisesta konservatiivisten kristittyjen ja kansallismielisen väestönosan liittoumasta, jollaisen syntymistä Helsingin Sanomat ennakoi toukokuussa (12.5.), ei siis ole nähtävissä.

Tarkempia lukuja edellä mainituista teemoista löytyy tämän viikon Uudesta Tiestä.

Lue lisää Uuden Tien verkkosivuilta:

Kysely: Maallistumiskehityksestä ei ole merkkejä viidesläisten keskuudessa

Mitä mieltä maahanmuutosta, ilmastonmuutoksesta ja puoluepolitiikasta?

Evoluutiokritiikki on yleistä viidesläisten parissa (Tilaajille) 

”Tämä on kutsu pitää rukousta aiempaa enemmän esillä” (Tilaajille)

 

TEKSTI: TUOMAS KANGASNIEMI

 
Uusi Tie tutustumiskampanja 2021