Kelluva yläbanneri 24.-25.2.- MJa

Emeritusprofessori Miikka Ruokanen: Luopuminen kristinuskon luomisteologiasta voi johtaa arvaamattomiin seurauksiin

 

Kuvituskuva: Pixabay

Emeritusprofessori Miikka Ruokanen ilmaisee Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan huolensa kirkon tulevaisuudesta. Myönnytys länsimaisen arvomaailman ateistiselle humanismille voi johtaa jäsenkatoon.

Ruokanen toteaa mielipidekirjoituksessaan (HS 16.3.), että maailman erilaisia kulttuureja ja uskontoja yhdistää samankaltainen näkemys avioliitosta.

”Ihmiskunnan yhteistä arvomaailmaa hallitsee näkemys avioliitosta miehen ja naisen välisenä suhteena. Homoseksuaaliset suhteet on toki voitu hyväksyä, ja niitä on jopa suojeltu.”

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

”Juutalais-kristillinen Vanhan ja Uuden testamentin opetus avioliitosta tuli länsimaista kulttuuria hallitsevaksi näkemykseksi.”

Nyt uskontokriittinen humanismi haastaa Ruokasen mukaan tätä suurta kertomusta. Sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen perustana on länsimaissa määritelty tasa-arvon ideologia.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous päätti ylimääräisessä kokouksessaan 12.3. esittää kirkolliskokoukselle, että kirkkojärjestykseen lisättäisiin säännös kahdesta rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä: naisen ja miehen avioliitto ja kahden henkilön sukupuolineutraali avioliitto.

Lue lisää: Piispainkokous esittää kirkollista vihkimistä kaikille pareille – yksi piispainkokouksen jäsen jätti asiasta eriävän mielipiteen

”Jo vuonna 2010 kirkko hyväksyi vapaamuotoisen siunauksen homopareille. Siirtymä sukupuolineutraalin avioliiton omaksumiseen on ratkaisevan suuri muutos. Se on myönnytys länsimaisen arvomaailman ateistiselle humanismille. Amerikan evankelis-luterilainen kirkko teki vuonna 2009 saman ratkaisun, jonka seurauksena se on menettänyt 40 prosenttia jäsenistään”, Ruokanen kirjoittaa.

”Jäsenkadosta kärsivä kirkkomme hakee yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Luopumalla kristinuskon luomisteologiasta kirkko ottaa suuren riskin, jonka arvaamattomat vaikutukset nähdään ajan oloon paitsi kirkon sisällä myös suomalaisessa yhteiskunnassa.”