Luterilaisen ehtoollispöydän avoimuus ei houkuta katolilaisia ja ortodokseja

 

Ehtoollishetki kirkolliskokouksen avajaisjumalanpalveluksessa Turun Tuomiokirkossa. Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Ortodoksinen ja katolinen kirkko eivät suosittele jäsenensä osallistumista luterilaiselle ehtoolliselle.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous linjasi 5.–6. syyskuuta, että myös toisen kristillisen kirkon kastettu jäsen voi yksittäistapauksessa osallistua luterilaiselle ehtoolliselle. Se kuitenkin edellyttää sitä, että henkilöllä on omassa kirkossaan oikeus ehtoolliseen ja että hän hyväksyy luterilaisen käsityksen ehtoollisesta Kristuksen todellisen läsnäolon ja syntien anteeksiantamisen ateriana.

Papin tulee myös huolehtia siitä, että ehtoolliselle aikova ymmärtää ehtoollisen ja siihen osallistumisen merkityksen. Tällöin tulee ottaa huomioon myös se, mitä toisen kirkon jäsenen oma kirkko opettaa osallistumisesta luterilaiseen ehtoolliseen. Linjaus ei koske anglikaaneja ja metodisteja, joiden jäsenet ovat jo aiemmin voineet tulla luterilaiselle ehtoolliselle, samoin Luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkkoon kuuluvat.

Hesp 2019 neliöbanneri, elokuu

”Antaisi väärän kuvan ykseydestä”

Ortodoksikirkko otti pian kantaa linjaukseen. Ortodoksikirkon kotisivuilla olevan tiedotteen mukaan ortodoksisen kirkon jäsen ei voi osallistua luterilaisen kirkon tai muunkaan kirkon ehtoolliselle. ”Ortodoksiselle kirkolle ajatus ehtoollisyhteydestä ilman yhteistä dogmaa ei ole mahdollinen. Ehtoollisyhteyden rajoittaminen ei ole kuitenkaan kannanotto toisia kristittyjä vastaan, vaan yksinkertaisesti luovuttamaton osa kirkon uskonperinnettä”, tiedotteessa sanotaan.

Mikäli ortodoksisen kirkon jäsen tämän ymmärtäen tietoisesti osallistuu luterilaiselle ehtoolliselle, ”hän tulee erottaneeksi itsensä ortodoksisen kirkon jäsenyydestä.”

Myös Helsingin katolinen piispa Teemu Sippo antoi lausunnon piispainkokouksen linjauksesta. Hänen mukaansa linjaus ei vaikuta millään tavoin siihen, miten katolisen kirkon jäsenet voivat toimia osallistues­saan vieraina luterilaiseen ehtoollisjumalanpalvelukseen.

”Koska eukaristian vastaanottaminen on samalla oman uskon tunnustamista erityisesti eukaristian sakramenttiin sisältyvän opin osalta, olisi epäjohdonmukaista vastaanottaa toisen uskonyhteisön kommuunio. Se antaisi väärän kuvan ykseydestä, joka ei vielä ole todellisuutta”, Sippo kirjoittaa 15. syyskuuta.

Osa helluntailaisista hyväksyy Kristuksen läsnäolon ehtoollisessa

Vapaakirkkojen jäseniä on käytännössä osallistunut luterilaisille ehtoollisille jo aiemmin, joten nykyinen linjaus tuo ”ryhtiä villiin nykytilaan”, kuten piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen kommentoi helluntailaisessa Ristin Voitto -lehdessä.

Ristin Voiton mukaan monille helluntailaisille luterilaisen ehtoolliskäsityksen hyväksyminen tuskin on mahdotonta. ”Helluntaiseurakuntien opetuksessa korostetaan Kristuksen todellista läsnäoloa ehtoollistilanteessa, eikä ajatus Kristuksen läsnäolosta ehtoollisaineistakaan ole vieras”, toimittaja Heikki Salmela kirjoittaa.

Hän kertoo, että Ristin Voitto kysyi pari vuotta sitten helluntaipastoreilta Kristuksen läsnäolosta ehtoollisaineissa. Ylivoimaisesti suosituin annetuista vaihtoehdoista oli: ”Sen lisäksi että ehtoollisleipä ja -viini muistuttavat Kristuksen uhrista, hän on niissä myös salatulla tavalla läsnä.”

 

Aiheet