Lähetyshiippakunnan jäsenistä lähes puolella tausta Kansanlähetyksessä

 

Luterilainen tunnustuksellisuus, tiivis yhteisö ja naispappeudesta vapaa jumalanpalvelusyhteisö korostuivat syinä liittyä Lähetyshiippakuntaan. Kuva: Pekka Siikavirta

Panu Hemmingin kirkkososiologian pro gradu -tutkielma kertoo Lähetyshiippakunnan jäsenten vahvasta herätysliiketaustasta.

Panu Hemmingin kirkkososiologian pro gradu -tutkielma on ensimmäinen Suomen Evankelisluterilaisen Lähetyshiippakunnan jäsenistöä koskeva kartoitus. Alkukesällä Helsingin yliopistossa hyväksyttyyn tutkimukseen vastasi 152 Lähetyshiippakunnan jumalanpalveluksiin osallistunutta henkilöä vuonna 2014.

Herätysliikkeistä Lähetyshiippakuntaan

Kyselyaineistossa selvitettiin Lähetyshiippakunnan toimintaan osallistuvien hengellistä taustaa. Lähes joka kolmannella vastaajista uskonnolliseen taustaan olivat vaikuttaneet Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ja Suomen Raamattuopisto.

IK-opisto (vuosisop) neliöb.17.-30.1.MJa

45 prosenttia vastaajista ilmoitti Kansanlähetyksen vaikuttaneen uskonnollisuuteensa. Lisäksi Lähetyshiippakunnan molemmat piispat, Matti Väisänen ja Risto Soramies ovat toimineet vuosikymmenten ajan Kansanlähetyksen työntekijöinä.

Siitä huolimatta Lähetyshiippakunnan dekaani Juhana Pohjola arvioi Uudelle Tielle antamassaan haastattelussa Lähetyshiippakunnan suhdetta Kansanlähetykseen ohueksi. Hänen mukaansa ongelmia ei kuitenkaan ole ja keskusteluyhteys on olemassa.

Lähetyshiippakunta on tehnyt tänä vuonna oman lähetysstrategian ulkolähetyksen tarpeisiin. Lue aiheesta lisää Uuden Tien verkkosivuilta.

 
Kylvaja artikkelibanneri