Kirkko jakoi tutkimusapurahoja yhdeksälle henkilölle

 

Kirkko jakoi tutkimusapurahoja lähes 130 000 euroa. Kuva: Getty

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittaiset tutkimusapurahat kirkon ja uskonnollisen elämän ja yhteiskunnan muutosten tutkimukseen on myönnetty vuodelle 2024.

Jaettavien apurahojen yhteissumma oli 128 542 euroa. Apurahoja myönnettiin yhdeksälle henkilölle. Hakijoita oli kaikkiaan 38.

Susanna Lundqvistin tutkimukselle ”Evankelisluterilaisen kirkon rooli Suomen huoltovarmuuden turvaajana 1939–1944” myönnettiin 20 880 euroa. Sama summa myönnettiin Ada Elgabsin tutkimukseen ”Religionsläs(o)kunnighet? En analys av förhållandet mellan religion och kultur i verksamhetskulturen i högstadieskolor i Svenskfinland”.

Sansa Neliöb. 13.2.-12.3.

Tiina Parkkisen tutkimukselle ”Uskonnottomuuden ja uskontosuhteen merkitykset uskonnottomilla helsinkiläisillä nuorilla aikuisilla” myönnettiin 17 400 euroa.

Apurahat myönnetään kirkon ja seurakuntien päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen, kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen.

Kriteerinä on, että tutkimusaiheet sijoittuvat vuosien 2022–2025 sovituille painopistealueille: Kirkon missio muuttuvassa yhteiskunnassa, Luterilaisuus ja kristinuskon globaali kehitys, Kirkon talous, digitalisaatio ja toimintakulttuurin kehittäminen, Kristillinen spiritualiteetti nykyaikana sekä Ekoteologia, kirkot ja kestävä kehitys.

Kirkon viestintä