Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Kirkon tutkimuskeskus jakaa vuodelle 2022 apurahoja 240 300 euroa

 

Kuvituskuva: Kirkon kuvapankki/Pentti Mansukoski

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen vuodelle 2022 on myönnetty. Apurahojen yhteissumma on 240 300 euroa, ja apurahojen saajina on yhteensä 21 henkilöä.

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen vuodelle 2022 on myönnetty. Apurahojen yhteissumma on 240 300 euroa, ja apurahojen saajina on yhteensä 21 henkilöä.

Apurahojen myöntämisessä etusijalla ovat väitöskirjan tekijät. Keskeinen rahoituspäätösten kriteeri on tutkimusten sijoittuminen painopistealueille, jotka vuosina 2022–2025 ovat kirkon missio muuttuvassa yhteiskunnassa, luterilaisuus ja kristinuskon globaali kehitys, kirkon talous, digitalisaatio ja toimintakulttuurin kehittäminen, kristillinen spiritualiteetti nykyaikana sekä ekoteologia, kirkot ja kestävä kehitys.

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

Merkittävä osuus vuodelle 2022 myönnetyistä tutkimusapurahoista kohdistui painopisteille Kirkon missio muuttuvassa yhteiskunnassa sekä Kristillinen spiritualiteetti nykyaikana.

Kolmelle väitöskirjan tekijälle yli 20 000 euroa

Tiina Parkkisen uskontotieteen tutkimus ”Uskonto ja urbaanit uskonnottomat nuoret” käsittelee 18–35-vuotiaiden helsinkiläisten kirkko- ja uskontosuhteita kulttuurikristillisyyden näkökulmasta. Nina Haglundin käytännöllisen teologian tutkimus ”Bara en sekreterare?” selvittää seurakunnissa käytännön työtä tekevien suhtautumista hengelliseen työhön. Helena Kauppilan kirkkososiologian tutkimuksen ”Postmodernit syntymään liittyvät siirtymäriitit uskonnon ja tunteiden risteymässä” kohteena ovat ristiäiset ja nimiäiset sekä tunteiden rooli niissä. Kukin väitöskirjan tekijöistä saa Kirkon tutkimuskeskukselta apurahaa 20 880 euroa, mikä on suurin myönnetyistä apurahasummista.

Kirkon tutkimuskeskuksen myöntämät apurahat ovat verovapaita ja niiden tarkoituksena on mahdollistaa tutkimuksen parissa työskentely ansiotyöstä vapaana.

Kirkon viestintä