Artikkeli: Unkarin linja haastaa Euroopan – ”Kristillinen perhepolitiikka kerää kritiikkiä, mutta se on tuottanut hyviä tuloksia”

 

Unkarin perheasioista vastaava ministeri Katalin Novak kertoo Risto Huvilan haastattelussa aloittavansa päivänsä Raamatun luvulla.

Unkarissa solmittujen avioliittojen määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja avioerot ovat matalimmillaan 60 vuoteen. Myös abortit ovat vähentyneet.

Unkarin hallitus ja sen pääministeri Viktor Orbán ovat olleet eurooppalaisten valtamedioiden ja johtavien poliitikkojen hampaissa jo useamman vuoden. Unkaria on syytetty niin oikeusvaltioperiaatteen kuin ihmisoikeuksienkin loukkaamisesta. 

Helsingin Sanomat kirjoitti 24.7. hyvin kriittiseen sävyyn Unkarin uudesta laista, jolla halutaan estää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä kertovan materiaalin asettaminen alaikäisten saataville. Jutussa haastateltu eurooppaministeri Tytti Tuppurainen piti lakia vastenmielisenä. 

SRO-PK, neliöb. 18.7.-14.8. MJa

Kirjoittaja on parin viime vuoden aikana saanut tilaisuuden keskustella Unkarin kehityksestä kristityn ystävän, Unkarin Suomen-suurlähettiläänä lokakuun loppuun asti toimineen György Urkutin kanssa. Hänen ja muiden unkarilaisten ystävieni avulla olen pyrkinyt hahmottamaan, mitä maassa tapahtuu. 

 

Miksi tärkeimmistä arvoista pitäisi luopua? 

 

Kotimaisen median lisäksi olen seurannut Unkariin liittyviä uutisia unkarilaisilta ja eurooppalaisilta uutissivustoilta. Olen käynyt läpi maan poliittisia vaiheita – aina holokaustia edeltävistä vuosista toisen maailmansodan päättymisen yhteydessä alkaneeseen Neuvostoliiton miehitykseen, vuoden 1956 kansannousuun ja sen tukahduttamiseen sekä vuonna 1989 alkaneeseen niin sanottuun kolmanteen tasavaltaan. 

Olen tutustunut myös uuteen perustuslakiin ja tuoreimpiin lakimuutoksiin, joilla pyritään turvaamaan lasten normaali kasvu perinteisen perhemallin ja kristillisten arvojen puitteissa. 

 

Nykyisen pääministerin johtama Fidesz-puolue nousi valtaan 2010. Se sai parlamentissa 2/3 määräenemmistön, jonka se pystyi uusimaan vuosien 2014 ja 2018 vaaleissa. Valtakirjansa turvin Fidesz uudisti vuodelta 1949 olleen perustuslain vuonna 2011. 

Näyttää siltä, että keskeiset ihmisoikeuskysymyksiin liittyvät ongelmat juontuvat uudesta perustuslaista ja erityisesti sen perhettä, avioliittoa ja lasten oikeuksia määrittävistä pykälistä: 

  • Tunnustamme kristinuskon roolin kansakuntamme säilyttämisessä. (johdanto). 
  • Katsomme, että perhe ja kansakunta muodostavat yhteiselomme pääkehyksen ja että perusarvomme ovat uskollisuus, usko ja rakkaus. (johdanto). 
  • Unkari suojelee avioliittoinstituutiota miehen ja naisen vapaaehtoisella päätöksellä perustettuna liittona ja perhettä kansan selviytymisen perustana. (Artikla L.1, lisätty v. 2020). 
  • Unkari rohkaisee sitoutumista lasten hankkimiseen. (Artikla L.2). 
  • Ihmisarvon tulee olla loukkaamaton. Jokaisella ihmisellä on oikeus elämään ja ihmisarvoon; alkio- ja sikiöelämää on suojeltava hedelmöityksestä lähtien. (Artikla II). 
  • Vanhemmilla on oikeus valita lapsilleen sopiva kasvatustapa. (Artikla XVI.2). 

 

Konservatiivisen, ”Unkarin keskiajalle vievän” ja vuonna 2020 päivitetyn perustuslain lisäksi ärtymystä ulkomailla on herättänyt 15.6.2021 hyväksytty lainmuutos. Siinä esimerkiksi alle 18-vuotiaita suojellaan homoseksuaalisuuteen kehottavalta ja sitä esittelevältä materiaalilta. 

Suomessa tähän liittyvästä julkisesta keskustelusta on unohtunut muun muassa aiemmin elokuvien tarkastuksista annettu laki ja nykyinen kuvaohjelmalaki, jonka mukaan elokuville, tietokonepeleille ja muille kuvaohjelmille voidaan asettaa ikäraja ohjelman sisällön perusteella. 

Kukaan poliitikko Suomessa ei ole kiistänyt vaikkapa lapsille tai alaikäisille esitettävän heteroseksin haitallisuutta, mutta sateenkaariagendan kaikkia ulottuvuuksia ajetaan läpi luokittelemalla ne ihmisoikeuskysymyksiksi. 

 

Räsäsen kirjoja on käännetty ja jaettu tuhansille opettajille. 

 

Lokakuun alussa sain osallistua Unkarin kansalliselle rukousaamiaiselle Budapestissä osana suomalaista delegaatiota kansanedustajien Päivi Räsäsen ja Antero Laukkasen sekä suurlähettiläs György Urkutin kanssa. 

Kuunnellessani Pesti Vigadon konserttisalissa Päivi Räsäsen puhetta huomasin pohtivani ristiriitaa, joka on suomalaisten poliitikkojen ihmisoikeusnäkemyksien ja Räsäsen kohdalla toteutuneiden rikossyytteiden välillä. 

Suomessa ja Euroopassa pienen marginaaliryhmän ylikorostuneet oikeudet ovat nyt saaneet kannattajikseen poliitikkoja, jotka ovat valmiit sulkemaan Raamatun ja siihen uskovat kansalaiset yhteiskunnan ulkopuolelle. Lisäksi he ovat valmiita rankaisemaan niitä, jotka julistavat Raamatun sanaa julkisesti. 

Ymmärsin, kuinka suuri ihmisoikeuskäsitysten ero onkaan Suomen ja Unkarin välillä, kun kuulin, että Räsäsen kirjoja – juuri niitä, joista häntä kotimaassaan syytetään kiihotuksesta vähemmistöryhmää kohtaan – on käännetty unkariksi ja jaettu tuhansille opettajille. 

 

Unkarissa tapasin lukuisia sikäläisiä, eurooppalaisia ja amerikkalaisia poliitikkoja ja vaikuttajia. Yhdeksi matkan kohokohdaksi muodostui maan perheasioista vastaavan ministerin Katalin Novakin haastattelu. 

– Kuulemme kyllä kritiikkiä kaikkialta. Mutta jos ajattelemme Raamattua, oikeita päätöksiä ei aina heti tunnusteta oikeiksi. Kyse on siitä, ajattelemmeko tulevaisuutta lyhytjänteisesti vai pitkäjänteisesti, ikuisuuteen asti. Jos pidämme mielessämme ikuisuuden, meidän ei tarvitse niin huolestua saamastamme arvostelusta, hän totesi. 

Kysymykseen, miksi perinteisiä perhearvoja vastaan hyökätään, ministeri Novak vastasi näin: 

– Se on hyvä kysymys, ja se kannattaisi esittää. Kysytäänhän myös päinvastoin, miksi perinteiset perheet pitäisi säilyttää. Miksi perustuslakimme tunnustaa vain miehen ja naisen välisen liiton? Miksi ajattelemme, että perheeseen kuuluvat isä, äiti, lapset ja sukulaiset? Pitäisi tutkia, miksi perinteiset perhearvot halutaan muuttaa. Miksi tärkeimmistä arvoista pitäisi luopua? 

 

Ministerin mukaan hallituksen perheitä tukeva politiikka on tuottanut hyvää hedelmää. Esimerkiksi solmittujen avioliittojen määrä on kaksinkertaistunut 10 vuodessa, suhteellisesti eniten Euroopassa, ja avioerot ovat matalimmillaan 60 vuoteen. Abortit ovat vähentyneet 41 prosentilla ja syntyvyys on kasvanut 25 prosenttia 10 vuodessa. 

Myös rukous on ministerin päivittäisellä agendalla. 

– Rukous on jokapäiväistä leipää, hän aloitti. 

– Ei ollut kovin helppoa alkaa lukea Raamattua joka päivä, mutta niin olen tehnyt jo pitkään. Aloitan päiväni Raamatun luvulla, ja saan siitä turvallisuuden tunnetta. Raamattu muistuttaa joka päivä, ettei maamme kuulu meille vaan Jumalalle, ja valta ei ole meidän, vaan se kuuluu hänelle. Meidän ei myöskään pitäisi ylpeillä saavutuksillamme, vaan kunnia kuuluu myös hänelle. 

– Jos muistan nämä asiat päivittäin, teen toivottavasti parempia päätöksiä. 

 

Ministeri Novakin koko haastattelu TV7:n Rukousaamiaisella Budapestissä -ohjelmassa.