Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Diak aloittaa muutosneuvottelut – tavoitteena kolmen miljoonan euron säästöt

 

Kuvassa Diakin Helsingin-kampus. Kuva: Meeri Utti/Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) aloittaa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Neuvottelut käynnistetään taloudellisilla, tuotannollisilla ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla.

Muutosneuvottelujen kohteena on koko henkilöstö eli noin 270 henkilöä.

Muutostarpeen taustalla on se, että Diakin liikevoitto on kääntynyt negatiiviseksi. Tavoitteena on saavuttaa noin kolmen miljoonan euron säästöt vuoden 2026 loppuun mennessä. Aktiivisista ja ennakoivista toimenpiteistä huolimatta Diakin taloutta tulee edelleen sopeuttaa.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoitus on vähentynyt voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sote-tutkintojen rahoitus on puolittunut ja Diakin perusrahoitus pudonnut kaikkiaan 33 %. Sote-tutkintojen rahoitus laski entisestään vuonna 2021, kun pääosa sote-alan tutkinnoista sijoitettiin edullisimpaan maksuluokkaan OKM:n rahoitusmallissa. Diakille rahoitusmuutos on ollut erittäin vaikea.

– Diakin kestävä tulevaisuus edellyttää myös vaikeita ratkaisuja. Toimintamme kilpailuetu ja laatu tulee turvata myös tutkintomäärien kasvaessa. Rakennamme ja uudistamme korkeakouluamme niin, että se voi täyttää yhteiskunnallisen tehtävänsä tulevaisuudessa entistä vaikuttavammin, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Elina Juntunen.

Muutosneuvotteluissa tullaan neuvottelemaan esimerkiksi suunnitelmista organisaatiorakenteiden uudistamiseksi, toimintamallien kehittämiseksi ja henkilöstömäärän vähentämiseksi. Muutosneuvotteluissa käsitellään mahdollisia työsuhteen irtisanomisia sekä työsuhteen ehtojen olennaisia muutoksia, kuten työtehtävien sisällön muutoksia. Jos henkilöstövähennyksiä joudutaan tekemään, arvioitu henkilöstövähennysten määrä on enintään 40 henkilötyövuotta. Mahdollisten vähennysten lukumäärä ja kohdentuminen tarkentuvat neuvotteluiden aikana.

Muutoksista ryhdytään neuvottelemaan henkilöstön edustajien kanssa 18.4.2024. Henkilöstölle järjestetään tiedotustilaisuuksia ja tarvittaessa tukea. Diakin opetus- ja muu toiminta jatkuvat mahdollisimman normaalisti muutosneuvottelujen aikana.