Lähetysseuran muutosneuvottelut päätökseen – henkilökunta pienenee 42 henkilötyövuodella, myös työ monessa kohdemaassa loppuu

 
Pauliina Parhiala lähikuvassa.

Pauliina Parhialan mukaa emeritusprofessori Miikka Ruokanen on antanut Suomen lähetysseurasta harhaanjohtavaa tietoa. Kuva: Marjatta Kosonen

Suomen Lähetysseura on saanut päätökseen syyskuussa käynnistetyt muutosneuvottelut, joiden tavoitteena oli selkeyttää toimintoja vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja heikentyneitä talousnäkymiä. 

Lähetysseuran kehittämis- ja sopeuttamistoimien tavoitteena on keskittää toimintaa ja luoda edellytyksiä varainhankinnan laajenemiselle sekä sopeuttaa taloutta vaiheittain vuosien 2024 ja 2025 aikana niin, että vuoden 2025 aikana saavutetaan rakenteelliset noin kolmen miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2023 tasoon verrattuna, Lähetysseuran tiedotteessa kerrotaan.

Alun perin Suomen Lähetysseuran vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 55 henkilöä. Muutosneuvotteluissa pyrittiin kuitenkin pienentämään ja vaiheistamaan muutoksen aiheuttamia henkilövaikutuksia. Kaikkiaan Lähetysseura vähentää 42 henkilötyövuotta irtisanomisten, eläköitymisten ja määräaikaisuuksien päättymisen myötä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2023 tasosta. Organisaation kehittämisen kautta syntyy uusia työtehtäviä, joten irtisanomisten lopullinen määrä ei ole vielä tiedossa. Tiedotteen mukaan säästöjä haetaan myös rakenteellisista kuluista, kuten kiinteistöistä, järjestelmistä ja hankinnoista. 

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Lähetysseura myi Tähtitorninkadulla Helsingissä sijaitsevan toimitalonsa vuonna 2018. Toimitalon yhteydessä sijaitseva Lähetyskirkko ja sen ylä- ja alapuolella olevat tilat jäivät edelleen Lähetysseuran omistukseen. Nykyään Suomen Lähetysseuran toimii vuokratiloissa Länsi-Pasilassa.

Tiedotteessa kerrotaan, että Lähetysseuran toimintamaiden, kumppanien ja hankkeiden määrää vähenee tulevina vuosina niin, että työ muodostaa suurempia kokonaisuuksia, asiantuntemus syvenee ja kirkkojen ja kristillisten järjestöjen osuus yhteistyökumppaneista kasvaa. Teologista koulutusta, kirkkojen työn tukea, rauhantyötä, vammaistyötä ja yhteisöjen selviämistä ilmastokriisissä aiotaan vahvistaa. Lisäksi kristillistä tavoittavaa työtä kehitetään yhdessä kirkkojen kanssa. 

– Tavoitteemme on, että työ maailmalla kärsisi mahdollisimman vähän ja ehtisimme suunnitella siirtymää yhdessä niiden yhteistyökumppanien kanssa, joita muutos koskee. Haluamme myös taata kotimaisten ydintoimintojen jatkumisen ja vähentää ja vaiheistaa henkilöstövaikutuksia mahdollisimman paljon, sanoo Lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala

Toimintoja supistetaan, lähettien määrää vähennetään ja johtamista kevennetään

Lähetysseuran ohjelmatyö päättyy vuoden 2025 lopussa Omanissa, Taiwanissa, osassa Kiinan ohjelmia, Mauritaniassa, Pakistanissa ja Papua-Uudessa-Guineassa. Senegalissa Lähetysseuran työ jatkuu vuoden 2028 loppuun saakka. Pitkään vähentynyt raamatunkäännöstyö päättyy vuoden 2024 lopussa. Tiedotteen mukaan muilla alueilla työ jatkuu ilman merkittäviä muutoksia toiminnan laajuuteen. 

Kotimaassa vahvistetaan lähetys- ja globaalikasvatuksen ja varainhankinnan seurakunnallista verkosto- ja yhteisötoimintaa sekä digitaalista tavoittavuutta. Samalla vähennetään asteittain lasten ja varhaisnuorten parissa tehtävää lähetyskasvatustyötä, ja sen sijaan keskitytään rippikouluikäisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Felm Volunteer -vapaaehtoistoiminnasta luovutaan. Omaa taide- ja tapahtumatuotantoa ja tuotantoihin osallistumista vähennetään ja kevennetään. Lähetysseuran viestinnällisiä toimintoja kootaan yhteen ja samalla vaikuttamistyö yhdistetään viestinnän kanssa yhdeksi strategiseksi kokonaisuudeksi. Lähetyssanomien ilmestyminen harventuu ja kustannustoimintaan ja tuotemyyntiin liittyvät toiminnot järjestellään uusiksi. 

Lähetysseuran organisaatiota selkeytetään ja johtamisrakennetta kevennetään. Tiimien ja esihenkilöiden määrä vähenee. Samalla vahvistetaan kirkollisen työn, humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja rauhanrakentamisen yhteistoimintaa. Muutosten myötä Lähetysseura lakkauttaa aluetoimistonsa Hongkongissa ja Kyproksella. Lähetettyjä suomalaisia työntekijöitä on vielä vuoden 2024 ajan Taiwanilla ja Namibiassa.  

– Luopumiset ovat kipeitä ja ymmärrän sitä pettymystä, jonka ne aiheuttavat työmme piirissä oleville ihmisille, tukijoillemme ja henkilöstöllemme. Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Toivonkin, että näillä raskailla päätöksillä, joilla ratkomme pitkään jatkunutta rakenteellista alijäämää, luomme edellytyksiä ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja siten turvaamme Lähetysseuran työn tulevaisuutta, Parhiala sanoo.