Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Diakin muutosneuvottelut päätökseen – 26 henkilöä irtisanotaan

 

Kuvassa Diakin Helsingin-kampus. Kuva: Meeri Utti/Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulun muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Diakin tavoitteena on saavuttaa noin kolmen miljoonan euron säästöt vuoden 2026 loppuun mennessä.

Muutosneuvotteluiden tuloksena irtisanotaan 26 henkilöä. Yhdeksän henkilön työtehtävät muuttuvat merkittävästi.

Neuvotteluesityksessä työnantaja ennakoi irtisanomisten tai työsuhteen oleellisten muutosten koskevan enintään 40 henkilöä. Muutosneuvottelujen kohteena oli koko henkilöstö eli noin 270 henkilöä. Huhtikuussa alkaneet neuvottelut toteutettiin tuotannollisin, taloudellisin ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvin perustein.

KRS Krito 10.-23.6.

– Muutosneuvottelut ovat olleet raskaat koko työyhteisöllemme. Haastavasta tilanteesta huolimatta henkilöstömme on huolehtinut arjestamme ja tukenut opiskelijoita heidän opintopolullaan koko kevään ajan, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Elina Juntunen.

Muutostarpeen taustalla on se, että Diakin liikevoitto on kääntynyt negatiiviseksi. Aktiivisista ja ennakoivista toimenpiteistä huolimatta Diakin taloutta on edelleen sopeutettava.

Ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoitus on vähentynyt voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sote-tutkintojen rahoitus on puolittunut ja Diakin perusrahoitus pudonnut kaikkiaan 33 prosenttia. Sote-tutkintojen rahoitus laski entisestään vuonna 2021, kun pääosa sote-alan tutkinnoista sijoitettiin edullisimpaan maksuluokkaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallissa. Diakille rahoitusmuutos on ollut erittäin vaikea.

Koska henkilöstömuutokset ovat merkittäviä, myös Diakin organisaatiota uudistetaan osana muutosprosessia. Tavoitteena on toimintarakenne, joka edesauttaa uudistuvan strategian toteuttamista ja tavoitteisiin pääsyä.

– Uusia rahoituslähteitä on löydettävä vakaan taloudellisen pohjan saavuttamiseksi. Vahvistamme toimintaamme suuntamaalla ydintoimintaamme niin, että voimme saavuttaa laajimman mahdollisen vaikuttavuuden sekä perustamalla uuden palveluliiketoiminnan tulosalueen, Juntunen kertoo.