Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Suurmoskeijahankkeesta jätetystä tonttivarauksesta tehdään päätös syksyllä

 

Suurmoskeijaa kaavaillaan Hanasaaran voimalaitoksen läheisyydessä olevalle tontille.

Suomen Muslimiliitto ry, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry ja Suomen Musliminaiset ry ovat jättäneet perustettavan säätiön lukuun Helsingin kaupungille hakemuksen tontin varaamiseksi moskeija- ja monitoimikeskushanketta varten.

 Moskeija- ja monitoimikeskusprojekti on yksityinen hanke, jonka toteutuksesta vastaisi perustettava Oasis-säätiö. Mainittu tontinvaraushakemus ei ole uusi vaan se on tehty kaupungille vuonna 2015. Kyseessä on sama tontinvarausasia, joka on ollut jo aiemmin laajalti esillä julkisuudessa, Helsingin Kiinteistövirastosta kerrotaan.

Tontinvarausasian valmistelusta vastaa Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. Päätösehdotus asiasta valmistuu arviolta syys–lokakuussa 2017.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Mahdollisesta määräaikaisesta tontinvarauksesta hankkeen suunnittelua varten päättää Helsingin kaupunginhallitus. Mikäli hanke etenee, rakentamisen edellyttämästä kaavamuutoksesta päättää aikanaan kaupunginvaltuusto.

12 kertaa tuomiokirkon kokoinen rakennus suunnitteilla

Päätösehdotuksen valmistelun yhteydessä arvioidaan muun muassa, onko tontille ehdotettu rakennushanke laajuutensa, sisältönsä ja rahoituksensa puolesta toteuttamiskelpoinen. Kiinteistövirasto neuvottelee tavanomaisen käytännön mukaisesti hankkeen edustajien kanssa tontinvarauksen edellytyksistä.

Suurmoskeijahankkeeseen liityy paljon ongelmakohtia. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen on kertonut olevansa huolissaan muun muassa hankkeen turvallsuudesta ja rahoitukseen liittyvistä epäselvyyksistä. Hän on jättänyt aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Räsäsen mukaan hallituksen pitäisi selvittää huolella rahoituksen kanavat ja tarkoitusperät.

Hankkeesta ei ole yksimielisyyttä Suomen muslimiväestön keskuudessa. Helsingin muslimiyhteisöstä on aiheellisesti ilmaistu huoli siitä, että suurmoskeija ei edusta laajasti muslimiväestöä.

Tontinvaraushakemuksen mukaan toimijoiden tavoitteena on rakennuttaa alueelle enintään 20 000 kerrosneliömetrin suuruinen kokonaisuus, joka tarjoaa monipuolisia palveluja muslimiväestölle ja muille kaupungin asukkaille. Alustavan suunnitelman mukaan kokonaisuuteen sisältyy noin 2 700 m2 laajuinen moskeija sekä liikunta-, opetus-, konferenssi- ja muita tiloja. Eija-Riitta Korhola toteaa blogissaan, että suunniteltu rakennuskompleksi on pinta-alaltaan 12 kertaa tuomiokirkon kokoinen.

Neuvotteluissa rakennuskokonaisuuden mahdolliseksi sijainniksi on valikoitunut Hanasaarenkadun ja Sörnäisten rantatien risteyksen läheisyyteen sijoittuva alue.

Tontinvarausasiaa koskevan päätösehdotuksen valmistumisen ajankohtaan vaikuttaa osaltaan asiasta hankittavien lausuntojen aikataulu. Helsingin kaupunki pyytää tänä keväänä hankkeesta lausunnot ainakin opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sisäministeriöltä ja ulkoasiainministeriöltä. Lisäksi kaupunki on tilannut Siirtolaisuusinstituutilta asiantuntijalausunnon, joka valmistuu arviolta huhti–toukokuun vaihteessa.