Yleinen: Arvio: Joulun ihme valkokankaalla 

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta ei puolla sörnäisten tontin varaamista suumoskeijahankkeelle

 

Kuvituskuva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti tänään kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle, että sörnäisten aluetta ei varattaisi moskeija- ja monitoimikeskus-hankkeen jatkoselvittämistä varten. Päätös oli yksimielinen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti tämän päivän kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ei varaa hakijoille aluetta moskeija- ja monitoimikeskus-hankkeen jatkoselvittämistä varten.

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtaja Anni Sinnemäen (vihr.) tekemän ja varapuheenjohtaja Risto Rautavan (kok.) kannattaman vastaehdotuksen mukaisesti.

Sansa Neliöb. 14.11.-13.12. MJa

Lautakunta toteaa päätöksensä perustelussa, että se pitää tärkeänä, että Helsingin muslimiyhteisöjen toiminnan edellytyksistä huolehditaan osana suomalaista yhteiskuntaa sekä osana pääkaupungin roolia mm. asianmukaisten tilojen osalta.

Nyt käsittelyssä olevan hankkeen laajuus ja yhä avoimena olevat kysymykset ja epävarmuustekijät, ennen kaikkea rahoituksen alkuperä sekä mahdolliset rahoituslähteiden vaikutukset eivät kuitenkaan ole lautakunnan mukaan kestävä pohja tälle toteuttamisratkaisulle.  Siksi lautakunta katsoo, että tämän hankkeen osalta ei ole etenemismahdollisuuksia.

Suunnitteluvarausasiasta päättää lopullisesti Helsingin kaupunginhallitus, jonka on tarkoitus käsitellä asiaa maanantaina 18.12.2017.

STT