Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Suurin osa kyselyyn vastanneista uusista teologiopiskelijoista kannattaa sukupuolineutraalia avioliittolakia

 

Kuva: Istockphoto

Helsingin Sanomat kysyi Helsingin, Itä-Suomen ja Åbo Akademin yliopistojen teologian ensimmäisen vuoden opiskelijoilta heidän suhtautumistaan sukupuolineutraaliin avioliittolakiin.

Helsingin Sanomien teettämään kyselyyn vastasi 56 ensimmäisen vuosikurssin teologiopiskelijaa, mikä on 22 prosenttia kyselyn saaneista opiskelijoista. Opiskelijoilta kysyttiin heidän ajatuksistaan sukupuolineutraaliin avioliittolakiin.

66 % kannattaa sukupuolineutraalia avioliittolakia

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista kaksi kolmesta oli samaa mieltä väittämän ”Suomen avioliittolain tulisi olla sukupuolineutraali” kanssa. Kolmannes opiskelijoista ei kannattanut sukupuolineutraalia avioliittolakia.

Yli puolet opiskelijoista olisi valmiit vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon, jos Suomen evankelisluterilainen kirkko hyväksyisi sen. Ensimmäisen vuosikurssin teologiopiskelijoista 35,7 prosenttia kieltäytyisi vihkimisestä, vaikka kirkon kanta samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen olisikin myönteinen.

Opiskelijoista 28,6 prosenttia voisi vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon myös ilman kirkon hyväksyntää. Yli puolet (55,1 %) ei vihkisi vastoin kirkon järjestystä.  

Kirkon sisällä on käyty vilkasta, jopa kiivasta keskustelua sukupuolineutraalista avioliittolaista ja kirkon kannasta siihen sen jälkeen, kun piispat elokuun lopussa antoivat selonteon aiheesta. Piispojen selonteon mukaan avioliittolain muutos ei muuta kirkon oppia avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona. Lakimuutos ei myöskään vaikuta papin oikeuteen vihkiä kirkolliseen avioliittoon. Avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa, ja näiden mukaan papin tulee vihkiminen toimittaa.