Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Piispainkokous: ”Avioliittolain muutos ei muuta kirkon oppia avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona”

 

Kuva Istockphoto

Piispainkokous on antanut selonteon voimassa olevasta avioliitto-opista seurakuntien ja papiston tueksi avioliittolain muuttuessa keväällä 2017.

Joensuussa koolla ollut piispainkokous antoi kirkolliskokouksen siltä pyytämän selonteon voimassa olevasta avioliitto-opista seurakuntien ja papiston tueksi avioliittolain muuttuessa 1.3.2017. Avioliittoselonteon tavoitteena on selkiyttää avioliittolain muutokseen liittyvää keskustelua kirkossa.

Avioliittolain muutos ei muuta kirkon oppia avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona. Lakimuutos ei myöskään vaikuta papin oikeuteen vihkiä kirkolliseen avioliittoon. Avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa, ja näiden mukaan papin tulee vihkiminen toimittaa. Tämä koskee myös avioliittoon siunaamista.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Selonteon mukaan pappi tai seurakunnan muu työntekijä voi rukoilla maistraatissa avioliiton solmineiden puolesta ja kanssa soveltaen piispainkokouksen alkuvuonna 2011 antamaa pastoraalista ohjetta vapaamuotoisesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan. Piispa voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita tai muulla tavoin ohjeistaa hiippakuntansa pappeja.

Muussa seurakunnan toiminnassa käytäntöä ohjaa periaate, että samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin.

Ihmisarvo kuuluu jokaiselle

Selonteossa todetaan myös, että kirkossa on tilaa erilaisille perheille, yksineläville, eronneille sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Kristuksessa kaikki ovat yhdenvertaisia.

Arkkipiispa Mäkinen sanoi tiedotustilaisuudessa, että kirkko ei suhtaudu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin ongelmana, vaan osana kirkkoa. ”Kysymme, miten voimme kirkkona heitä palvella siinä missä muitakin kirkon jäseniä”, Mäkinen sanoi.

Selonteko korostaa jokaisen ihmisen ihmisarvoa.

”Jokainen ihminen on Jumalan kuva riippumatta iästä, alkuperästä, kielestä, kansalaisuudesta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai perhemuodosta.”

Kirkkohallituksen oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkkoon valmistuu myöhemmin syksyllä 2016.