Raamattuopiston uusi rehtori: ”Lähetystyön pitää olla toimintamme keskiössä”

 

Kuva: Petri Vähäsarja.

Rehtori Marja-Kaarina Marttila muistuttaa, että Suomesta on tullut lähetyskenttä. Raamatun perusasioiden opetukselle on valtava tarve.

Teologian maisteri Marja-Kaarina Marttila on syntynyt Suomessa mutta kasvanut ”lähetyslapsena” Etiopiassa.

Olimme siellä yhteensä kahdeksan vuotta. Viimeisen vuoden kävin koulua Keniassa. Se oli sisäoppilaitos, jossa asui 450 lähetystyöntekijöiden lasta. Siellä, 16-vuotiaana, ymmärsin ensimmäisen kerran, että lähetystyö voisi olla elämäntyö.

Sansa syyskeräys artikkelin alle

Marttila palasi Suomeen suorittamaan lukion. Sen jälkeen hän aloitti teologian opinnot, meni naimisiin, sai lapsia ja aloitti Raamattuopistolla opettajana.

– Vuonna 1995 kävimme mieheni kanssa Raamattuopistolla lähetyskurssin. Pari vuotta myöhemmin lähdimme Mongoliaan. Kun olimme lähetyskausien välissä neljä vuotta Suomessa, vastasin Raamattuopiston Avoimesta Raamattukoulusta. Viimeiseltä Mongolian työkaudelta vuonna 2010 tulin suoraan Raamattuopistolle Maahanmuuttajalinjan opettajaksi.

Marttilan lähetystausta ja vuodet Raamattuopiston Kristittynä Suomessa -maahanmuuttajalinjan opettajana vaikuttavat hänen visioonsa rehtorina.

– Lähetystyö ei saisi koskaan olla irrallinen osa työtämme, vaan sen tulee olla keskiössä. Eivät kaikki meille tulevat opiskelijat välttämättä vielä ole kristittyjä. Meidän pitää opettaa sillä tavalla, että opiskelijat saavat kuulla evankeliumin ja että he oppivat tuntemaan Raamatun perustotuudet Jeesuksesta.

”Harva tietää, mitä Raamattu opettaa Jeesuksesta”

Marttila toteaa Suomen muuttuneen valtavasti niistä ajoista, kun koulujen uskontotunneilla opetettiin vielä Raamattua ja Katekismusta.

– Olemme Suomessa nyt lähetystilanteessa. Opetuksessa on usein lähdettävä perusteista. Lähes kaikki ovat kuulleet Jeesuksesta, mutta harvempi tietää, mitä Raamattu Jeesuksesta opettaa.

– Suomessa on menty siihen tilanteeseen, että kaikki nuoret eivät ole käyneet koulua, jossa olisi opetettu uskontotunneilla Raamatun kertomuksia. Meille tulee opiskelijoita, joilla on saattanut jäädä kristinuskon tuntemus hyvin ohueksi.

Toisaalta juuri Suomeen ja muualle Eurooppaan on avautunut maahanmuuttajien myötä aivan uusi lähetyskenttä.

– Meillä on valtava mahdollisuus olla kertomassa evankeliumia tänne tuleville ihmisille.

-Joitakin Raamattuopiston maahanmuuttajalinjalla opiskelleita on kastettu kurssin lopuksi. He ovat tulleet kristinuskosta kiinnostuneina tänne meille opiskelemaan, Marttila jatkaa.

Taistelua kristinuskon puolesta

Maahanmuuttajille tarjottavan kristillisen opetuksen lisäksi tulee Marttilan mukaan keskittyä myös Suomessa syntyneiden ihmisten raamatuntuntemuksen parantamiseen.

– On tärkeää, että ihmiset tietäisivät paikasta, jossa voi ihan valtion tuella opiskella Raamattua. Se on valtavan hieno juttu. On pidettävä huolta siitä, että meillä on jatkossakin kursseja ja koulutusta, joihin kaikenikäiset saavat tulla oppimaan Jumalan sanaa.

– Systemaattinen raamatunopiskelu on kenelle tahansa sijoitus koko elämään. Opiskelu vaikkapa Avoimessa Raamattukoulussa voi olla valtavan tärkeää tulevaisuuden kannalta.

Myös yhteiskunnallisesti kristillinen oppilaitos on Marttilan mielestä merkittävä mahdollisuus.

– Haluamme olla heikkojen puolella. Ymmärrämme ihmisarvon merkityksen, joka on Raamatun perusteella suorituksista riippumaton. On tärkeää ottaa rohkeasti kantaa aikamme eettisiin kysymyksiin. Meillä on täysi oikeus puhua siitä, mihin uskomme.

Raamattuopiston laajaa kurssi- ja opintolinjatarjontaa yhdistää Marttilan mukaan juuri Raamattu.

– Muun muassa musiikkia ja urheilua voi opiskella täällä laadukkaasti, ja kaikki opetus on kytketty raamatunopetukseen. Se on ollut linjana meillä koko ajan, ja se linja jatkuu edelleen.

– Tärkeintä on, että jokaiselle opiskelijalle kirkastuisi pelastussanoma Jeesuksesta. Meillä onkin niin paljon raamattuopetusta, että jokaiselle tulee varmasti selväksi, kuka Jeesus on, Marttila vakuuttaa.

 

Aiheet