Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Tutkimus: yli puolet papeista vihkisi homopareja, jos kirkko sallisi sen

 

Kuva: YinYang/iStock

Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että samaa sukupuolta olevien avioliitto jakaa voimakkaasti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien näkemykset.

Tutkimuksen mukaan papit arvostavat avioliittoa, koska he pitävät sitä parhaana parisuhteen muotona. Näkemykset kuitenkin hajaantuvat sen suhteen, kenellä tulisi olla oikeus kirkolliseen vihkimiseen.

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia asenteita papeilla on homoseksuaalisuutta kohtaan sekä millaisia käsityksiä papeilla on samaa sukupuolta olevien parisuhteista, avioliittoinstituutiosta ja kirkon vihkioikeudesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, olisivatko papit valmiita vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon ja siunaamaan samaa sukupuolta olevien avioliittoja.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Noin puolet papeista kannattaa samaa sukupuolta olevien kirkollista avioliittoon vihkimistä ja 40 prosenttia vastustaa sitä. Enemmän kannatusta saa samaa sukupuolta olevien maistraatissa solmitun avioliiton kirkollinen siunaaminen. Yhteensä 57 prosenttia papeista ilmoittaa aikovansa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon, jos kirkko hyväksyy vihkimisten toimittamisen. Yli kolmannes papeista ei ole valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Vaikka kirkko ei ole antanut lupaa vihkimiselle, joka viides pappi on valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon jo nyt.

Tutkimuksen mukaan papit pelkäävät kirkossa syntyvän pahoja ristiriitoja avioliittokysymyksen takia. Joka neljäs pappi on kokenut painostusta tai syrjintää oman näkemyksensä vuoksi. Pappien asenteisiin ja käsityksiin vaikuttavat tutkimuksen mukaan sukupuoli, hiippakunta ja hengellinen tausta.

Tutkimukseen vastasi 534 pappia. Heistä 56% oli miehiä ja 23% naisia. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetettiin pappisliiton jäsenille.