Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Opetus- ja kulttuuriministeri myönsi koulutuksen eriarvoisuuden vähentämiseen 17 miljoonaa euroa

 

Oulun kristillinen koulu sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta 15 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lähes 17 miljoonaa euroa esi- ja perusopetuksen tasa-arvon ja erityisopetuksen laadun edistämiseen.

Valtionavustusta myönnettiin 234 opetuksen järjestäjälle opetusryhmien pienentämiseen ja lisähenkilökunnan palkkaamiseen. Avustusta  saavia kouluja on 1174 ympäri Suomea. Myönnetyt avustussummat vaihtelivat 2000 – 63 000 euron välillä. Avustusta saaneiden joukossa oli myös useita kristillisiä kouluja. Ne saivat tukea 15 000 euroa kukin. Myös useita steinerkouluja oli  avustusta saaneiden joukossa.

-Alueiden väliset erot oppimistuloksissa näkyivät ensimmäistä kertaa joulukuun PISA-tutkimuksessa. Suomessa koulujen väliset erot ovat edelleen pieniä, emmekä saa päästää koulujamme eriytymään parempiin ja heikompiin kouluihin. Se rikkoisi vakavalla tavalla koulutuksen tasa-arvoa. Siksi ohjaamme 17 miljoonaa euroa lisärahoitusta haastavampien alueiden kouluille eli alueille, joissa on paljon työttömyyttä, alhaisempi keskimääräinen koulutusaste tai suurempi vieraskielisen väestön osuus. Jokaisen perheen on voitava jatkossakin luottaa siihen, että lähikoulu on paras koulu omalle lapselle, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Avustus mahdollistaa pienemmät opetusryhmät

– Avustuksilla voidaan palkata lisää opettajia ja koulunkäyntiavustajia opetusryhmien pienentämiseen haasteellisilla alueilla toimiviin kouluihin. Pienemmät opetusryhmät tarkoittavat opettajille enemmän aikaa jokaisen oppilaan tukemiseen. Mahdollisuuksien tasa-arvon kannalta on tärkeää, että jokaisella lapsella ja nuorella on perheen taustasta tai asuinpaikasta riippumatta mahdollisuudet laadukkaaseen perusopetukseen, toteaa ministeri Grahn-Laasonen.

Haasteellisilla alueilla toimivilla kouluilla tarkoitetaan kouluja, jotka toimivat alueella, jossa on paljon työttömyyttä, alhaisempi keskimääräinen koulutusaste tai suurempi vieraskielisen väestön osuus.  Avustusta ovat saaneet koulut, joiden opetusryhmissä on tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevia ja erikoissairaanhoidon piirissä oppilaita. Avustus koskee myös esiopetusta, joka toteutetaan päiväkodeissa ja kouluissa.

Avustuksella tuetaan opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata opettajia samanaikaisopettajuuteen, jakaa opetusryhmiä, lisätä jakotunteja sekä lisätä koulunkäyntiavustajien määrää.