Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Naisyrittäjät tienaavat edelleen vähemmän samoista töistä kuin miehet

 

Kuva: Sari Savela

UKKO.fi selvitti freelancer-työtä tekevien naisten ja miesten välistä palkkaeroa UKKO.fi-kevytyrittäjäpalvelun käyttäjien laskutustiedoista.

UKKO.fi on toimintansa alusta asti kannustanut kaikkia yrittämään ikään, sukupuoleen tai kansalaisuuteen katsomatta. Palvelun vanhin kevytyrittäjä on 95-vuotias mallinhommia tehnyt henkilö, nuorimmat alaikäiset kesäyrittäjät ovat taas taitavia someammattilaisia. UKKO-datasta näkee miesten ja naisten keskimääräisiä tuntihintoja ammattiryhmittäin. Tiedot selviää yhteensä yli 57 000 kevytyrittäjän laskustustiedoista, joista naisten osuus 25 000 ja miesten 32 000.

”Selvityksessä laskettiin naisten ja miesten keskimääräinen tuntilaskutushinta ja saatiin tulokseksi, että vuosina 2019-2021 freelancer-naisen euro on ollut 83 senttiä.”

SRO neliöb. 10-16.6.

“Halusimme naistenviikolla syventyä yrittäjyyteen ja työelämään naisten näkökulmasta ja selvitimme suurella uteliaisuudella UKKO-datastamme millaisia eroja naisten ja miesten laskutuksissa on. Laskimme nais- ja mieskevytyrittäjiemme tuntihintojen keskiarvoja ja saimme tulokseksi, että naisten keskituntihinta on 24,25 euroa ja miesten vastaava summa on 29,11 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että naisyrittäjän euro on 83 senttiä, UKKO.fin Yrittäjyyskoulun päätoimittaja Jenna Heino kertoo.

Tutkimus paljasti myös päinvastaisia tuloksia. Muutamilla aloilla naisten ansiotaso oli miehiä korkeampi.

”Yllättävää on havainto aloista, joissa naisten keskimäärinen tuntihinta on enemmän kuin miesten: graafiset suunnittelijat, toimisto- ja IT-alantyöntekijät, liikunnanopettajat, konsultit, siivoojat ja taitelijat”,

Jenna Heino jatkaa.

Yhteystiedot

Jenna Heino
UKKO.fi Yrittäjyyskoulun päätoimittaja
jenna.heino@ukko.fi

Leena Honkajuuri
UKKO.fi, viestintäpäällikkö
p. 040 1955943
leena.honkajuuri@ukko.fi

Lähde: UKKO.Fi. Tiedote. 22.07.2021. 08:30:00