Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Kysely paljastaa: 85 prosenttia jäsenistä kuuluu kirkkoon sen tekemän diakoniatyön vuoksi

 

Syntisten yön yhteislaulutilaisuus on täyttänyt Tuomiokirkon. Kuva: Kirkon kuvapankki, Hannu Jukola

Kirkon Tiedotuskeskus uutisoi, että auttamistyö on kirkon jäsenille yhä tärkeämpi syy kuulua kirkkoon. Hautaan siunaaminen on tärkein kirkollinen toimitus.

Kirkon tiedotuskeskus tiedotti 29.1. Kirkon tutkimuskeskuksen loka-marraskuussa 2015 toteuttamasta valtakunnallisesta Gallup Ecclesiastica -kyselystä, jonka avulla selvitettiin muun muassa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumisen ja siitä eroamisen syitä. Tutkimuksessa paljastui, että peräti 85 prosentille kirkon jäsenistä sen vanhusten ja vammaisten hyväksi tekemä diakoniatyö sekä hautausmaiden ylläpito ovat tärkeimpiä syitä kuulua kirkkoon. Myös kirkon lapsi- ja nuorisotyö on tärkeässä asemassa – se on merkityksellinen kirkkoon kuulumisen syy 80 prosentille jäsenistä.

Edellinen Gallup Ecclesiastica –kysely toteutettiin vuonna 2011. Viimeisimmällä tutkimusjaksolla kirkon tekemän auttamistyön merkitys on noussut kyselyyn vastanneiden keskuudessa. Erityisesti suomalaiset arvostavat vanhusten, vammaisten, köyhien ja syrjäytyneitten parissa tehtävää työtä. Ihmiset pitävät tärkeänä myös kirkon kehitysmaissa tekemää avustustyötä.

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

Kyselyn mukaan suomalaiset pitävät hautaan siunaamista kaikkein tärkeimpänä kirkollisena toimituksena. Sen sijaan aikaisempaan tarkastelujaksoon verrattuna kasteen ja kirkkohäiden merkitys on hieman vähentynyt. Tämä näkyy erityisesti miesten antamissa vastauksissa.

Yli 50-vuotiaat kirkon jäsenet kertovat pitävänsä erityisen tärkeänä kirkon julistamaa uskoa ja kristillisiä arvoja. Heille myös mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksiin on keskeinen syy kirkkoon kuulumiselle.

Kirkosta eroamisen taustalla on useita tekijöitä

Pääkaupunkiseudun verkkomedian, Valomerkin mukaan nuoret ja alle 35-vuotiaat aikuiset eroavat kirkosta yleisimmin, koska eivät usko Jumalaan tai eivät koe olevansa uskonnollisia. He myös kokevat muita ikäryhmiä useammin, ettei kirkolla instituutiona ole heille merkitystä. Nämä tekijät näkyivät tärkeimpinä syinä kirkosta eroamiseen kuitenkin kaikkien ikäryhmien kohdalla.

Tyytymättämyys kirkon kannanottoihin ja kirkollisten elinten päätöksiin sekä pettymys oman seurakunnan tarjoamaan toimintaan nousivat uudessa tutkimuksessa aiempaa merkittävämmiksi syistä kirkosta eroamiseen.

Kirkon linjaukset seksuaalivähemmistöjen asemaan vaikuttivat kyselyn mukaan kahdella tapaa: vajaa 30 prosenttia ilmoitti eronneensa kirkon suvaitsemattomuuden vuoksi ja vajaa kymmenen prosenttia puolestaan liian suvaitsevaisuuden takia. Erityisesti alle 35-vuotiaat kokivat tärkeäksi seksuaalivähemmistöjen asemaan liittyvät kysymykset.

Kirkollisveron mainitsi ratkaisevaksi tekijäksi kirkosta eroamiselleen kolmasosa vastaajista. Halu välttää kirkollisveron maksamista korostui erityisesti keski-ikäisten miesten vastauksissa.

Kirkon jäsenmäärä on pudonnut hiljattain alle neljän miljoonan. Lue:

Seurakuntalaisen artikkeli jäsenmäärän vähenemisestä

Valomerkin artikkeli ”Kirkon ovi käy molempiin suuntiin”

Kirkon tiedotuskeskuksen uutinen Gallup Ecclesiastica -kyselystä