Kirkkohallitus esittää kirkkolain muuttamista – toimielimien sähköinen kokoontuminen halutaan mahdollistaa

 

Kirkon talo Helsingissä. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle nykyisen kirkkolain muuttamista siten, että seurakunnan, seurakuntayhtymän, hiippakunnan ja kirkon keskushallinnon toimielimet voisivat kokoontua myös sähköisesti.

Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä olisi kokoukseen osallistuvien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Esityksessä ehdotettu mahdollisuus kokoontua sähköisesti aiheuttaa muutostarpeen myös toimielinten päätösvaltaisuutta, kokousten julkisuutta sekä toimielimessä toimitettavaa vaalia koskevaan sääntelyyn. Kirkkolain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisäksi kirkon laintarkastustoimikuntaa pyydetään antamaan esityksestä lausuntonsa kirkolliskokoukselle.

Sansa vuosisop neliö

Sähköisiä kokouksia on järjestetty kirkon keskushallinnon toimielimissä, seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä covid-19-viruspandemian aiheuttaman kevään poikkeusolojen aikana kirkkohallituksen kirkkolain (1054/1993) 25 luvun 14 §:n nojalla antaman määräyksen perusteella. Normaalioloissa ei vastaavaa määräystä voida antaa. Sähköisten kokousten avulla toimielimillä oli mahdollisuus kokoontua covid19-viruksen aiheuttaman pandemian aikana ilman terveydellistä riskiä ja hoitaa niille kuuluvia tehtäviä joustavasti välttäen samalla jäsenten matkustamisesta aiheutuvia kuluja ja ympäristöhaittoja.

Seurakunnissa on toivottu, että niiden päättävien elimien sähköiset kokoukset olisivat mahdollisia vallitsevassa Covid-19-epidemiatilanteessa. Muun muassa joukko helsinkiläisiä kirkkovaltuutettuja vetosi lokakuun alkupuolella kirkkohallitukseen etäkokousten mahdollistamisen puolesta.

Kirkon viestintä