Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirkko kasvaa Japanissa pienin askelin

 

Länsi-Japanin ev.lut. kirkon pappisvihkimys on varsin matalakirkollinen. Kuva Daniel Nummela

Lähetys, koulutus ja yhteistyö ovat Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon (LJELK) toiminnan visiona. Kevätpäiväntasauksen aikaan 19. – 20. maaliskuuta pidetyssä vuosikokouksessa kirkon presidentti Hideki Matsumura kiteytti työn ydinalueet sloganiin ”kalastaa, kasvattaa ja kulkea yhdessä”.
Kansanlähetyksen ja Kylväjän yhteistyökirkon 52. vuosikokous pidettiin Okayamassa. Vuosikokouksessa oli pitkästä aikaa myös pappisvihkimys.

Pienin askelin kasvavassa kirkossa on kaikkiaan 4003 jäsentä ja neljäkymmentä seurakuntaa. Viime vuonna kastettiin 55 ihmistä. Kasvua edellisvuoteen on 16 henkeä.

Vuosikokous huipentui evankelista Shoji Yoshidan pappisvihkimykseen. Hänet on kutsuttu Tottorin seurakunnan pastoriksi. Edellisen kerran pappeja vihittiin vuonna 2010. Kristityn perheen lapsena kasvanut Yoshida haluaa panostaa työssään varsinkin nuorten tavoittamiseen.

– Aloitimme viime viikolla erityiset jumalanpalvelukset nuorille. Toivon, että tämä toiminta vakiinnuttaa oman paikkansa seurakunnan työssä, Yoshida sanoi.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Kirkon presidentti Hideki Matsumura näkee pappisvihkimyksen erittäin merkittävänä kirkon kannalta.
– Tarvitsemme jatkuvasti uusia työntekijöitä ja teologiseen seminaariin hakeutuvia henkilöitä. Uudet työntekijät ovat meille tärkeitä, ja iloitsemme heistä suuresti, hän sanoi.

Kirkon haasteina ovat työvoimapula ja talouskysymykset. Japanilaisia pastoreita 40 seurakunnalla on 27 ja evankelistoja viisi. Lähetystyöntekijöiden työavusta huolimatta kaikilla seurakunnilla ei ole omaa varsinaista työntekijää.

Kirkon taloushaasteista kertoo se, että noin viidessätoista seurakunnassa varat eivät riitä edes papin palkkaan.

Vuosikokoukseen osallistuivat Kansanlähetyksestä työalan työntekijöiden lisäksi myös Japanin aluekoordinaattori Tapani Kaitainen sekä lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Ensimmäisellä Japanin- vierailullaan oleva Mika Tuovinen esitti kokoukselle tervehdyksen suomalaisilta lähetyksen ystäviltä: ”Iloitsemme siitä, miten olemme saaneet lähettää tänne vuosien saatossa lukuisia lähettejä. Haluamme jatkaa tätä yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Toivon teille kaikille Jumalan suurta siunausta.”

Teksi ja kuva Daniel Nummela

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie