Jari Rankisesta Suomen teologisen instituutin pääsihteeri helmikuun loppuun 2021 saakka

Kuva: Ville Auvinen

Suomen teologisen instituutin hallitus valitsi kokouksessaan 9.5. Jari Rankisen STI:n määräaikaiseksi pääsihteeriksi. Hän on toiminut pääsihteeri Ville Auvisen sijaisena 1.3.2017 alkaen.

Ville Auvisen määräaikainen työsuhde Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) lähetysjohtajana ja Sanansaattaja-lehden päätoimittajana vakinaistettiin Sleyn hallituksen kokouksessa 9. huhtikuuta. Hänen tilalleen STI:n pääsihteeriksi valittiin tehtävää määräaikaisena hoitanut Jari Rankinen.

Jari Rankinen toivoi, että hänet valitaan STI:n pääsihteerin tehtävään määräajaksi, ja perusteli toivettaan työn vaativuudella. Hallitus päätti, että määräaika on 2-3 vuotta. Kokouksen jälkeen sovittiin, että se alkaa 1.9.2018 ja päättyy 28.2.2021.

– STI:n tehtävä on valtavan tärkeä. On tärkeää, millaisia teologeja, pastoreita, lehtoreita ja uskonnonopettajia on seurakunnissamme, kirkkomme järjestöissä, messuyhteisöissä, lähetyskentillä ja kouluissa. Hyvin tärkeää on myös yhteistyö ja toisten tukeminen eri herätysliikkeiden ja kristillisten järjestöjen kesken. Tässä yhteistyössä STI on ainutlaatuinen foorumi maassamme. Olen kiitollinen ja innostunut, että saan palvella STI:n pääsihteerinä, Jari Rankinen sanoo.

Jari Rankinen on 52-vuotias teologian maisteri. Pastoriksi hänet vihittiin 1989. Hän on toiminut seurakuntapappina Kemijärvellä, Keminmaassa ja Sastamalassa. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen pastorina ja aluejohtajana hän on ollut Tampereella, Satakunnassa ja Sastamalassa. Hän oli vuosina 2007 ja 2008 Afganistanissa suomalaisen kriisinhallintajoukon pastorina. STI:n antaa teologista lisäkoulutusta, tukee teologian opiskelijoita heidän opinnoissaan ja tekee teologista tutkimustyötä. STI:llä on kymmenen jäsenjärjestöä ja nämä edustavat melkein kaikkia kirkkomme herätysliikkeitä.