Vain vähän päälle puolet seurakuntavaaliehdokkaista on mukana vaalikoneessa

 

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI toimii vahvistaakseen nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta Suomen ev.lut. kirkossa sekä valtakunnallisesti että paikallisseurakunnissa. Tämä kuva nähdään NAVIn seurakuntavaalityössä vuonna 2022. Kuva: Pexels/Anna Shvets

Seurakuntavaalit.fi:n vaalikoneesta on voinut jo reilun viikon ajan etsiä itselleen sopivaa ehdokasta. Marraskuun vaaleissa on yhteensä 14 300 ehdokasta, joista 56 prosenttia (8 093 henkilöä) on tallentanut mielipiteensä vaalikoneeseen.

Vaalikone on verkkosivusto, joka auttaa vaalien edellä äänestäjää löytämään sopivan ehdokkaan. Sekä ehdokas että äänestäjä syöttävät verkkoon vastauksensa samoihin kysymyksiin. Niitä vertaamalla vaalikone ilmoittaa sopivimmat ehdokkaat.

Marraskuun 2022 seurakuntavaaleihin liittyen Kirkkohallituksessa on laadittu vaalikonetta varten toistakymmentä kysymystä, jotka käsittelevät ajankohtaisesti luottamushenkilön tehtäviä, arvoja ja suhdetta kirkkoon.

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

Seurakunnasta riippuen mukana voi olla myös paikallisia kysymyksiä.

Esimerkiksi Tampereella ehdokkaiden kantaa on selvitetty tällaisiin väittämiin: 1. Tampereen seurakuntien pitää palvella ensisijaisesti kirkon jäseniä. 2. Ruoka-apu pitää turvata, vaikka se olisi jostain muusta pois. 3. Tampereella pitäisi tulevaisuudessa olla yksi seurakunta. 4. Kirkollisveroprosentti Tampereella on nyt 1,25. Mikäli taloustilanne heikkenee, toiminta pitää rahoittaa kirkollisveroa nostamalla. 5. Jos esim. seurakuntien hautausmaiden, kiinteistöjen ja leirien kustannukset nousevat, kustannukset pitää siirtää asiakasmaksuihin.

Porvoossakin on tiedusteltu esimerkiksi sitä, pitäisikö sikäläisessä tuomiokirkossa ottaa mallia monista Euroopan kirkoista ja vaihtaa penkit joustavampiin ratkaisuihin.

Valtakunnallisesti yli 90 prosenttia seurakuntavaaliehdokkaista on sitä mieltä, että seurakuntalaisten tulisi saada suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakunnan toimintaa nykyistä enemmän.

Panostaa pitäisi erityisesti nuoriin, lapsiin ja heikompiosaisten auttamiseen, kun ehdokkaat saivat valita kolme itselleen tärkeintä painopistettä.

Seurakunnan auttamistyön resurssien kohdentamisessa ehdokkaat nostavat tärkeimmäksi perheiden tukemisen kriiseissä. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat yksinäisten ja sairaiden auttaminen sekä sielunhoito ja keskusteluapu.

Ehdokkaiden selkeä enemmistö (82 %) kannattaa tiloista luopumista henkilöstöstä karsimisen sijaan, jos seurakunnan talous heikkenee. Seurakunnan muista kiinteistöistä luovuttaessa reilut 70 prosenttia katsoo, että kirkkotilojen käyttöä tulisi monipuolistaa.

Ehdokkailla tärkeimmät syyt kuulua kirkkoon ovat kirkolliset toimitukset, uskon kokeminen tärkeäksi sekä lähimmäisenrakkaus ja kirkon arvot.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.–12.11. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 20.11.2022.

Sopuvaalit on luvassa 44 seurakunnassa. Viime vaaleissa vastaava luku oli 50.