Tämän päivän kirkolliskokousistunto venyy pitkälle parisuhdeasian äärellä

 

Kirkolliskokous istunnossaan tänään iltapäivällä. KUVA: VUOKKO VÄNSKÄ

Tämän päivän kirkolliskokouksen istunnossa keskustelu on käynyt kuumana. Arvostelua on herättänyt arkkipiispa Kari Mäkisen päätös ratkaista yksinkertaisella äänteen enemmistöllä samaa sukupuolta olevia pareja koskevasta toimintaohjeesta.

Perustevaliokunnan mietintö parisuhdelain seurauksista kirkossa sai odotetusti aikaan vilkkaan keskustelun kirkolliskokouksen istunnossa. Kello 15 mennessä puheenvuoron oli käyttänyt lisäksi 18 kokousedustajaa.

Piispa Simo Peura kertasi, että parisuhdelain seurauksia kirkossa on käsitelty kahdeksan vuotta. Mielipiteet jakaantuvat kirkossa, mutta samalla keskustelu on valottanut yhdistäviä tekijöitä.

Sansa Neliöb. 13.2.-12.3.

Peuran mukaan vapaamuotoista rukousta puoltaa se, että homoseksuaalisuudesta on olemassa vastakkaisia teologisia tulkintoja.

– On mahdotonta löytää parisuhteen siunaamiselle teologisia tulkintoja, jotka olisivat kaikille yhteisiä, Peura toteaa.

– Vapaamuotoinen rukous antaisi myönteisen mahdollisuuden kohdata homoseksuaaleja. Se antaa liikkumatilaa, varjelee omantunnonvapautta, varjelee myös kirkon ykseyttä ja ekumeenisia sitoumuksia, piispa Peura sanoi.

Peura vetosi kirkolliskokousedustajiin, ”etteivät he ajattelisi mustavalkoisesti tai lähtisi omavaltaisuuden tielle, sillä se murtaisi hauraan konsensuksen”.

Kädenvääntö jatkuu myöhäisiltaan

Kirkolliskokousedustaja Kankaanpään kirkkoherra Keijo Rainerma totesi, että käsiteltävä kysymys on syvästi teologinen. Hänen mukaansa ei tule hyväksyä vaihtoehtoja, jotka osoittavat homoseksuaalisen käyttäytymisen hyväksyttäväksi.

– Kirkon pitäisi pitäytyä Raamattuun. Raamatussa homoseksuaalisuuden kielto ilmaistaan kattavasti. Jeesus ei oikaisut juutalaisuuden homoseksuaalisuuden kieltoa, vaan vahvisti avioliittokäsityksen.

Edustaja Stig Kankkonen teki valiokunnan esitykseen poikkeavan ehdotuksen. Hän lisäisi ponteen, että kirkolliskokous yhtyy perustevaliokunnan kantaan kristillisestä avioliitosta Jumalan luomistyössä asettamana yhden miehen ja yhden naisen liittona sekä jokaisen ihmisen luovuttamattomasta arvosta.

Helsingin piispa Irja Askola puolestaan sanoi ymmärtävänsä niitä, jotka olisivat odottaneet mietinnöstä enemmän.

Askola totesi, että mietinnön ehdotus antaa realistisen kuvan kirkkomme jäsenistön teologisesta pohjasta ja vain siksi se tarjoaa viitekehyksen jatkotyöskentelylle.

– Mietinnössä homofobia torjutaan. Samoin tekstistä nousee selkeä viesti siitä, että rekisteröidyn parisuhteen solminut voi toimia kirkon työntekijänä, Askola toteaa.

Keskustelu aiheesta jatkuu tänään torstaina kello 17:ään asti ja tauon jälkeen vielä illalla kello 21. Mietinnöstä äänestetään perjantain 12.11. istunnossa.