Arkkipiispa päätti: Parisuhdeasia käsitellään yksinkertaisella äänten enemmistöllä

 

Kirkolliskokouksessa paikalla olevaa lehdistöä. KUVA: VUOKKO VÄNSKÄ

Parisuhdelain käsittely kirkolliskokouksessa alkoi. ”Siunatkoon kaikkivaltias ja armollinen Jumala istuntomme”, aloitti arkkipiispa Kari Mäkinen kokouspäivän. Asian saaman julkisuuden vuoksi lehdistön ja yleisön tilat ovat poikkeuksellisen täynnä. Kirkollisen lehdistön lisäksi paikalla on runsaasti muitakin tiedotusvälineitä.

Perustevaliokunnan puheenjohtaja Lapuan piispa Simo Peura sanoi, että koska parisuhdelain esitys ei edellytä kirkollisen kaavan muodostamista tai kirkon opin muutosta, äänten määräenemmistöä ei tarvita. Peuran mukaan rukouksen suosittaminen samaa sukupuolta olevien parien puolesta ei muuta kirkon opetusta. Tällöin kirkkolaki ei edellytä hyväksyntää kahdelta kolmannekselta. Mietintöön liittyy myös eriävä mielipide, jonka mukaan pastoraalista ohjetta ei ole syytä pyytää piispoilta.

Myös lainoppineen asiantuntijan Irma Telivuon mukaan perustevaliokunnan esitys voidaan hyväksyä yksinkertaisella äänteen enemmistöllä. Puheenjohtaja voi kuitenkin tehdä päätöksen asiassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kirkkolain mukaan päätös ei koske kirkon oppia tai uskoa.

IK-opisto Neliöb. 19.2.-3.3.

Puhemiesneuvoston neuvoa kuunnellut arkkipiispa päätti, että tilanteessa käytetetään yskinkertaiseen äänteen enemmistöön perustuvaa menettelytapaa. Asiaan liittyviä keskustelupuheenvuoroja on pyydetty runsaasti.

Parisuhdelakia koskevassa mietinnössä perustevaliokunta esitti, että kirkolliskokous antaisi piispainkokouksen tehtäväksi laatia mietinnön perustelujen mukaisen pastoraalisen toimintaohjeen.