Marika Visakorpi: Nykyinen avioliittokäsitys ei ole syrjivä

Marika Visakorven mukaan on perusteltua rajata avioliitto miehen ja naisen väliseksi. KUVA: MATTI KORHONEN

Onko perinteistä avioliittoa mahdollista puolustaa ei-uskonnollisin perustein? Varatuomari ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Marika Visakorven (kd.) mielestä on. Hän on ottanut kantaa kansalaisaloitteeseen tasa-arvoisesta avioliittolaista kirjoituksellaan ”Onko avioliittolain muuttamiseen aihetta?”

Marika Visakorven mukaan avioliiton rajaaminen miehen ja naisen väliseksi on perusteltua. Yhden miehen ja yhden naisen suhde poikkeaa kaikista muista mahdollisista suhteista ja on erityinen siksi, että vain mies ja nainen voivat saada jälkeläisiä keskenään. Rajaus ei loukkaa tasa-arvoa tai yhdenvertaisuusperiaatetta, sillä se on mahdollinen jokaiselle, joka täyttää avioliiton edellytykset.

Visakorpi huomauttaa, että lainsäädäntö rajoittaa monella muullakin tavoin avioliiton solmimista kuin sukupuolen perusteella. Avioliittoa ei ole mahdollista solmia useamman henkilön kanssa, jo naimisissa olevan henkilön kanssa, alaikäisenä eikä lähisukulaisen kanssa. Jos samaa sukupuolta olevien avioliitto hyväksyttäisiin, olisi vaikea perustella, miksi se tulisi rajoittaa esimerkiksi juuri kahden ihmisen väliseksi.

PS Lemmetyinen Kyynel ja kiitos

– Tasa-arvoisen avioliittolain kannattajien argumentointi on ristiriitaista. Heidän ainoat argumenttinsa ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Tästä herää väistämättä se kysymys, miten on muiden rajoitusten laita? Miksi se raja vedetään tähän kohtaan?

– Jos tässä kohtaa ehdotettaisiin kovin monien rajojen muuttamista, aloitteen läpimenon todennäköisyys olisi kuitenkin pienempi. Eivätkä kaikki, jotka tätä hanketta ajavat, ole mitään moniavioisuuden kannattajia, Marika Visakorpi sanoo Uudelle Tielle antamassaan haastattelussa.

Onko tasa-arvoinen avioliittolaki ihmisoikeuskysymys?

Ajoittain vedotaan siihen, että samaa sukupuolta olevien oikeus solmia keskenään avioliitto olisi ihmisoikeuskysymys. Marika Visakorpi sanoo, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikla 12 suojaa perinteistä avioliittoa miehen ja naisen välillä. Sen mukaan ”miehellä ja naisella on oikeus solmia avioliitto siten kuin kansallinen laki siitä tarkemmin määrää.”

– Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on Suomea koskevassa ratkaisussaan 15. marraskuuta 2012 todennut, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12 artikla suojaa perinteistä avioliittoa miehen ja naisen välillä ja ettei sopimusvaltioilla ole velvollisuutta myöntää samaa sukupuolta oleville oikeutta päästä avioliittoon, Visakorpi sanoo.

Lue myös:

Onko avioliittolain muuttamiseen aihetta?

 

Ut ilmainen artikkelin alla