Marianne Heikkilä: Marttaliitto on myös arvojohtaja

 

Helmikuun alussa Marianne Heikkilä siirtyi Kirkon ulkomaanavusta Marttaliiton toiminnanjohtajaksi.
– Naisten aseman edistämistä olen näissä edellisissäkin järjestötehtävissä saanut olla edesauttamassa. Uskon, että jokaisella, myös martoilla, on paikkansa tehdä tekoja ihmisarvon puolesta.

Heikkilän mukaan marttojen kotitalousneuvonta, Kotien ja perheiden hyvinvointi, nousee lähimmäisenrakkauden ja kristillisen ihmiskuvan pohjalta. Heikompia halutaan auttaa ja omasta ollaan valmiita jakamaan.
– Tulemme ottamaan tulevaisuudessa enemmän kantaa myös yhteiskunnallisiin asioihin. Tulemme puuttumaan esimerkiksi maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöryhmien tilanteeseen nykyistä enemmän.

– Tuomme näitä teemoja esiin esimerkiksi silloin esimerkiksi vaalien aikoihin. Nyt hallitus on ottanut onneksemme hallitusohjelmaan sellaisen kohdan, jossa on arjen hallinta hyvin merkittävässä roolissa. Se tukee myös Marttojen Kotien ja perheiden hyvinvointia. Olemme tulevaisuudessa kansalaisjärjestö, joka jatkuvasti kasvaa, on elävä ja vaikuttaa ruohonjuuritasolla ihmisten jokapäiväisiin asenteisiin – miten he suhtautuvat arkeen. Kun ihminen voimaantuu, ja löytää ne omat voimavarat arjessa, hän jaksaa aivan toisella tavalla.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

-Teemat, joita me tulemme ottamaan esiin tulevaisuudessakin, liittyvät kestävään kehitykseen. Otamme kantaa Itämeren puolesta sellaisilla arjen kulutustottumuksilla, että esimerkiksi matonpesupaikat voidaan kesällä viedä sieltä järvien ja vesistöjen läheltä kauemmaksi. Kerromme myös, miten kotitaloudessa siivousten yhteydessä voi käyttää ekologisempia kestävämpiä siivousaineita, miten voi kierrättää ja miten voi ruokavalinnoilla jättää vähemmän biojätettä.

– Ensi vuodeksi suunnittelemme kampanjaa, jossa tulee esiin hiljentyminen, down shiftaus, vapaaehtoinen vaatimattomuus, hiljentyminen kaikkine muotoineen. Tarkoituksena on valita sellainen elämäntapa, joka vahvistaa kohtuullisuutta ja sitä riittävän hyvää.

Marttaliitto on tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen suomalaisen avun kumppani. Marttojen avulla käynnistetään Lapsiperheiden ruokaturva -hanke. Toiminta aloitetaan pilottipaikkakunnilla syksyllä 2010, ja sitä jatketaan seuraavana vuonna kaikissa 16 marttapiirissä eri puolilla Suomea.

Martat ja seurakunnat suunnittelevat yhdessä oman paikkakuntansa tukea tarvitseville perheille parhaiten sopivan tukipaketin.

Marianne Heikkilä on Radio Dein Viikon vieraana 5.-9.4. klo 15.20 ja koosteena 13.4. klo 21.35. Ohjelman voi kuunnella myös Radio Dein arkistosta.

 

 

 
Dei, herätys, artikkeliban 7.2.- (1/2)