Laukaassa kasvatussihteeri saa palkkaa sekä seurakunnalta että kunnalta

 

Laukaassa tehdään lasten ja nuorten hyväksi laaja-alaista yhteistyötä. Kuva: Sanna Krook, Kirkon kuvapankki

Laukaassa on työskennellyt vuodesta 2008 lähtien seurakunnan ja kunnan yhteinen oppilashuollon työntekijä, joka paneutuu syrjäytymisen ehkäisyyn. Tänään seurakuntatalolla kuullaan, miten paikkakunnan lasten ja nuorten palvelut toimivat.

Laukaassa lasten ja nuorten hyväksi työskentelevät kokoontuvat kerran vuodessa vaihtamaan tietoa siitä, miten lasten ja nuorten palvelut toteutuvat ja miten niitä olisi hyvä yhdessä kehittää. Seurakunta ja kunta vuorottelevat tilaisuuden järjestäjinä. Näin on toimittu jo kymmenen vuoden ajan.

Paikalla on laaja-alaisesti toimijoita eri sektoreilta.

Perheniemi neliöb. 1.9.- MJa

Tänään keskiviikkona 22.11. joukko kokoontuu Laukaan seurakuntatalolla.

– Tarvitsemme kuntatasolla sellaista läpinäkyvyyttä ja läsnäoloa, joka mahdollistaa paikallisen viisauden oivaltamisen, toteaa kunnan ja seurakunnan yhteisenä kasvatussihteerinä toimiva Anne-Maria Trygg-Jouttijärvi.

Laukaassa on toiminut elokuusta lähtien perheiden hyvinvointikeskus, joka niveltyy hallituksen kärkihankkeeseen, jossa uudistetaan lapsi- ja perhepalvelut vuosina 2016-2018.

Kasvatussihteeri ja kirkkoherra kuuluvat Laukaassa toiminnan ohjausryhmään.

Kasvatussihteeri itse työskentelee lähes päivittäin Laukaan Vihtavuoren koululla. Häneen voivat ottaa yhteyden oppilaat, vanhemmat ja henkilökunta esimerkiksi opiskeluun, vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä surun kohdatessa perhet­tä.

Kas­vatussihteeri vastaa mm. seurakunnan ja koulun yhteiseen kerhotoimintaan osallistuvien kerhonohjaajien kouluttamisesta ja ohjauksesta, koulun tukioppilaiden kouluttamisesta sekä 6-luokkalaisten K12-kasvukursseista osana yläkouluun siirtymistä.

Tarvittaessa kasvatussih­teeri oh­jaa oppilaan muihin lapsille ja nuorille tarjolla oleviin palveluihin ja toimii yhteistyössä näiden ta­ho­jen kanssa.

Koulu ja seurakunta tiiviissä yhteistyössä

Useat seurakunnan työntekijöistä vierailevat kouluilla lukuvuosisuunnitelmien mukaisesti. He osallistuvat muun muassa opetussuunnitelmaan sisältyvien, kotiseurakuntaan kohdistuvien tutustumisretkien toteutukseen ja koulujen perinteisiin juhliin, kuten joulu- tai kevätjuhlaan.

Seurakunnan työntekijät valmistelevat oppilaiden ja opettajien kanssa uskonnollisia tilaisuuksia, esimerkiksi koulujumalanpalveluksia, teemahartauksia tai konsertteja samoin kuin vaikkapa koulun 110-vuotisjuhlan.

Nuorisotyönohjaajat kutsutaan koulujen yhteisöllisyyttä edistävien moniammatillisten oppilashuoltoryhmien ja alueoppilashuoltoryhmien kokoontumisiin. Nuorisotyönohjaajilla on myös valmius osallistua asiantuntijana oppilashuoltoryhmään, jossa käsitellään yksittäisen oppilaan asioita, mikäli oppilas kutsuu hänet mukaan.

Nämä tiedot käyvät ilmi vuosien 2016-2018 Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Hyviksestä, jonka Laukaan perusturvalautakunta hyväksyi viime vuoden alkupuolella.

Siinä seurakunta ilmoittaa haluavansa säilyttää toiminnassaan kristillisen kasvatuksen lisäksi arvot, perinteet sekä kirkkovuoden tapahtumat perheiden ja lasten elämää rikastuttavina asioina.

Vanhempia rohkaistaan tulemaan ja tuomaan lapsia seurakunnan erilaisiin toimintoihin ja tilaisuuksiin. Yksi pyrkimys on saada nuoret sitoutumaan seurakunnan toimintaan rippikoulun jälkeen.

Hyvinvointisuunnitelma kertoo, että kunta ja seurakunta tekevät paljon ja laaja-alaisesti yhteistyötä mm. diakoniatyössä, yläkoulu-päivystyksissä, kehitysvammaisten leirien järjestämisessä sekä jakamalla kasvatussihteerin palkkauskustannukset.

Lisää aloitteellisuutta

Anne-Maria Trygg-Jouttijärvi rohkaisee seurakuntia olemaan aloitteellisia yhteistyön käynnistäjiä.

– Monissa kunnissa ja seurakunnissa kipuillaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvien palveluodotusten ja resurssien ristipaineessa. Siksi olisi hyvä rohkeasti keskustella koulu- ja oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksista kummankin organisaation tarpeiden pohjalta.

– Mikäli seurakunnissa tehdään jatkossa linjauksia yhteiskunnalliseen palvelutuotantoon osallistumisesta, tulee tarpeelliseksi miettiä, millaista osaamista, pätevyyttä ja etenkin soveltuvuutta odotetaan kouluyhteistyöhön osallistuvilta seurakunnan työntekijöiltä tai kunnan ja seurakunnan yhteisiltä työntekijöiltä.

Trygg-Jouttijärven artikkeli Laukaan mallista on julkaistu Kirkon tutkimuslaitoksen julkaisussa Erilaisista yhteisöistä elävä kirkko.

Anne-Maria Trygg-Jouttijärven työhuone on Laukaassa Vihtavuoden koululla. Kuva: Laukaan seurakunta