Kysymys naispiispasta jakaa papistoa

 

Yli kolmasosa Suomen seurakunnissa työskentelevistä papeista katsoo, että sukupuolella ei ole merkitystä piispan valinnassa. Radio Dein kyselyssä kolmasosa papeista piti naispiispan valintaa kirkon kannalta tarpeellisena ja joka neljäs katsoo ettei naisen valinta piispaksi ole tarpeen.

Naispapit suhtautuvat naisen valintaan piispaksi miehiä myönteisemmin. Naispapeista 61 prosenttia asettui tukemaan naispiispan valintaa, miehistä 25 prosenttia piti sitä tarpeellisena. Torjuvalla kannalla oli 32 prosenttia miespapeista, naisista vain neljä prosenttia.

Seuraava piispanvaali käydään Helsingin hiippakunnassa, jossa vaalin ensimmäinen kierros on 11.5. Ehdolla ovat hiippakuntasihteeri Irja Askola, kirkkoherra Leo Glad, johtava kappalainen Marja Heltelä, tuomiorovasti Matti Poutiainen ja kirkkoherra Hannu Vapaavuori.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Radio Dein kysely suoritettiin 24.2.-2.3.2010 välisenä aikana, jolloin Helsingin piispanvaalin ehdokasasettelu ei vielä ollut selvillä.

Sähköpostikysely lähetettiin 2073 seurakuntapapille ympäri Suomea ja siihen vastasi 577 pappia.

 

 
Dei, herätys, artikkeliban 7.2.- (1/2)