Kristittyjen kiista Aadamista päätynyt oikeuteen

 

Bryan Collegen oppilaat puolustivat professoreita

Evankeliset korkeakoulut ovat erottaneet professoreja, jotka epäilevät ensimmäisen ihmisparin historiallisuutta tieteen tulosten perusteella.

Yhdysvalloissa yhä useammat evankeliset pastorit ja teologit ovat viime vuosina kertoneet uskovansa, ettei evoluutioteorian ja luomisuskon välillä ei ole ristiriitaa.

– Samalla kun he alleviivaavat Raamatun arvovaltaa, he myös uskovat, että evoluutio on Jumalan tapa luoda, kertoo Veli-Matti Kärkkäinen, joka toimii systemaattisen teologian professorina Fullerin teologisessa seminaarissa Kaliforniassa.

IK-opisto (vuosisop) neliöb.17.-30.1.MJa

Valtaosa evankelisista suhtautuu evoluutioon kuitenkin torjuvasti. Viime vuosina erimielisyys on tiivistynyt Aadamin ja Eevan historiallisuutta koskevaksi kiistaksi. Kaikki evankeliset teologit eivät usko, että ensimmäistä ihmisparia oli koskaan olemassa.

– Heidän mielestään Genesiksen alkukertomusten ydinopetukset ihmisen luomisesta Jumalan kuvaksi ja lankeemuksesta voidaan sovittaa nykytieteen käsitykseen ihmiskunnan vaiheittaisesta kehityksestä. Luomiskertomuksen Aadamin nähdään edustavan ihmisyyttä ja koko ihmiskuntaa, jonka Jumala luo omaksi kuvakseen.

Uskontunnustuksen ruuvaus johti oikeusprosessiin

Evoluutioteorian mukaan homo sapiens on kehittynyt sitä edeltäneistä kädellislajeista. Viime vuosien geneettinen tutkimus on antanut viitteitä myös siitä, että nykyihmisten ryhmä on pienimmilläänkin ollut vähintään 10 tuhannen hengen kokoinen – ei koskaan vain kaksi ihmistä.

Raamatun alkukertomusten tulkitseminen evoluutioteorian valossa on sytyttänyt konflikteja erityisesti evankelisissa oppilaitoksissa. Aadamin historiallisuutta julkisesti kyseenalaistaneita professoreja on erotettu tai painostettu eroamaan tehtävistään.

Tuorein tapaus alkoi keväällä, kun Tennesseen osavaltiossa sijaitseva Bryan College lisäsi uskontunnustukseensa tarkennuksen Aadamista ja Eevasta historiallisina henkilöinä, jotka ”eivät kehittyneet edeltävistä elämän muodoista”. Aiemmin tunnustus oli sisältänyt vain maininnat ihmisestä Jumalan luomana ja Jumalan kuvana.

Kuten kristillisissä oppilaitoksissa on tapana, myös Bryanin henkilökunnan tulee vuosittain allekirjoittaa koulun uskontunnustus. Luonnontieteiden professori Stephen Barnett ja pedagogiikan professori Steven DeGeorge eivät tänä vuonna siihen suostuneet.

– Johtokunta vaati minua sulkemaan pois pelkän mahdollisuudenkin, että Genesistä voitaisiin ymmärtää mitenkään muutoin kuin siten, miten he uskovat [Bryan Collegen] perustajien sen ymmärtäneen, Barnett kommentoi lisäystä Times Free Press -lehdelle.

Potkujen uhatessa professorit haastoivat koulun johdon oikeuteen. He vetosivat, että tunnustuksen muuttaminen on oppilaitoksen omien sääntöjen vastaista.

Koulun presidentti Stephen Livesay sanoi oikeudessa lisäyksen vain selventäneen sen, mitä uskontunnustus on aina tarkoittanut.

Adam kuuluu evankeliumiin

Monet evoluutioteorian jossain muodossa hyväksyvät teologitkin haluavat pitää kiinni Aadamin historiallisuudesta. Etenkin ajassa ja paikassa tapahtunut syntiinlankeemus nähdään osana Uuden testamentin evankeliumia.

– Paavali viittaa inhimillisen kuoleman tosiasiaan Adamin lankeemuksen seurannaisilmiönä, toteaa pohjoisamerikkalaista teologiaa hyvin tunteva Helsingin yliopiston dosentti Juha Ahvio.

– Muutenkin Paavalille Aadam näyttää olevan yhtä historiallinen kuin Jeesus. Aadamia ja lankeemusta käsitellään samalla tasolla kuin Kristuksen inkarnaatiota, sovituskuolemaa, ylösnousemusta ja takaisintuloa.

Historiallisesta Aadamista näyttääkin muodostuneen merkittävä luonnontieteen valtavirran ja raamatullisen maailmankuvan jännite.

– Kysymys on iso ja keskeinen. Toisaalta on selvää, että sekä kova tieteellinen havaintoaineisto että klassinen kristillinen teologia suovat tilaa erilaisille tulkintavaihtoehdoille.

Suomessa evoluutiokeskustelu on monipuolistunut raamatunopettaja-pappi Eero Junkkaalan evoluutiomyönteisen kirjan Alussa Jumala loi (Perussanoma 2013) myötä. Ahvio arvelee myös Adam-keskustelun löytävän tiensä Suomeen.

Kärkkäinen kuitenkin huomauttaa perusasetelman olevan edelleen hieman erilainen kuin USA:ssa.

– Suomessa ovat vastakkain ”liberaalit”, joista suuri osa on jättäneet taakseen ajatuksen Raamatun jumalallisesta arvovallasta, ja ”konservatiivit”, joista monien on vaikea löytää yhtymäkohtia evoluutioteorian ja luomisuskon välillä. Yhdysvalloissa näiden kahden ääripään välistä löytyy kolmas vaihtoehto, eli Raamattuun uskovat, evankeliset evolutionistit.

Lähteet: New York Times, The Christian Post, Christian News, Times Free Press.