Kansanedustaja Antero Laukkanen: ”Kristillisten koulujen lupaprosessia helpotettava”

 

Porin Kristillisen koulun arkisto

Kansanedustaja Antero Laukkanen (KD) puhui Porin kristillisen koulun juhlassa pääsiäismaanantaina 2.4. Puheessaan Laukkanen peräänkuulutti kristillisten koulujen luville säädöksiä ja pitäviä ohjeita.

Laukkanen toteaa, että kristillisten koulujen luvista taistellaan eduskunnassa joka vuosi.

– Ei ole oikein, että jo useita vuosia toimineet koulut, jotka täyttävät kaikki sivistykselliset, alueelliset ja taloudelliset kriteerit, laitetaan uudelleen ja uudelleen perustelematta raskaaseen lupaprosessiin, jossa kulloinkin valtaa pitävän hallituksen kokoonpano tai istuvan ministerin arvomaailma on päätöksen merkittävin peruste, Laukkanen sanoo.

Pipliaseura Neliöb. 8.-14.4.

– Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa opetuksen järjestämislupien tulee perustua selkeisiin säädöksiin ja ohjeisiin, ei mielivaltaan.

Kansanedustaja Laukkasen mukaan opetusministeriö myös estää kouluja kasvamasta rajoittamalla oppilasmääriä ja myöntämällä määräaikaisia lupia. Esimerkiksi investointipäätösten tekeminen vaikeutuu lyhyiden lupien vuoksi.

– Oppilasmäärärajoituksella halutaan pitää koulut yksisarjaisina, vaikka kysyntää olisi enemmänkin, Laukkanen toteaa.

Vanhemmilla tulisi Laukkasen mielestä olla oikeus valita halutessaan yksityiskoulu, eikä sitä pidä lupamenettelyä vaikeuttamalla estää.

–  Elämme valinnanvapautta korostavassa yhteiskunnassa. Tämä yksilön valinnanvapaus tulee olla pohjana myös yksityiskoulujen luvissa. Maailmankatsomuksellisten koulujen taustalla on myös vanhempien oikeus jo kansainvälisten sopimustenkin perusteella päättää lapsensa hengellisestä kasvatuksesta, Laukkanen muistuttaa.

*

Valtioneuvosto myönsi kesäkuun alussa 2017 Porin Kristilliselle koululle toistaiseksi voimassa olevan opetusluvan, joka koskee esiopetusta ja perusopetusta vuosiluokille 1-9. Suomessa toimii tällä hetkellä 17 kristillistä koulua ja 28 kristillistä päiväkotia.