Ihmisiä ja ilmiöitä: Koronatartuna oli viedä äänen lisäksi koko Tom Bollströmin elämän – ”Koin olevani Jumalan kanssa kasvokkain” Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Jumalanpalvelukseen osallistuu tavallisesti 90 ihmistä

 

Evankelis-luterilaisten seurakuntien jumalanpalveluksiin osallistuu keskimäärin 90 ihmistä.
Vuosikymmenen aikana pääjumalanpalvelusten kävijöistä on haihtunut kymmenesosa.
Jumalanpalvelusten yhteenlaskettu osallistujamäärä on kuitenkin kasvanut, sillä jumalanpalveluksia järjestetään Suomessa enemmän kuin aikaisemmin.

Suomen luterilaisten seurakuntien pääjumalanpalvelusten osallistujamäärien lasku on jatkunut 2000-luvulla, mutta ei yhtä voimakkaana kuin kahtena edellisenä vuosikymmenenä, selviää kirkon tänään julkaisemista vuoden 2009 toimintatilastoista.

Vuonna 2009 pääjumalanpalveluksiin osallistui keskimäärin 90 ihmistä palvelusta kohden, kun Vuosituhannen alussa vastaava luku oli 99.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

1990-luvulla pääjumalanpalveluksiin osallistui keskimäärin 121 ja 1980-luvulla 138 seurakuntalaista.

Jumalanpalveluksiin osallistuneiden kokonaismäärä kuitenkin kasvoi viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä selittää jumalanpalvelusten määrän kasvu.

Pääjumalanpalvelusten ja muiden jumalanpalvelusten yhteenlaskettu osallistujamäärä oli vuonna 2009 neljä prosenttia korkeampi kuin vuonna 2008, lähes 7 miljoonaa. Vuotta aiemmin suntiot kirjasivat jumalanpalveluksissa 6,7 miljoonaa osallistumista.

Ehtoolliselle osallistuneiden määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta vuoden 1995 jälkeen. Vuonna 2009 ehtoollisella kävi yli 2,5 miljoonaa seurakuntalaista.

– Muutokset jumalanpalvelusten osallistujamäärissä vuosina 2007-2009 ovat olleet vähäisiä. Jumalanpalvelusaktiivisuus ei ole romahtanut 2000-luvulla, vaikka seurakuntarakenteen murros ja hengellisen elämän yksilöllistyminen asettavat haasteita jumalanpalveluselämän kehittämiselle, arvioi Kirkon koulutuskeskuksen jumalanpalveluskouluttaja Osmo Vatanen lukuja Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteessa.