Helluntailaiset eivät muuttaisi avioliittolakia

 

Suomen Helluntaikirkko kannattaa avioliiton kristillisen perustan säilyttämistä. Kuva: sxc.hu

Avioliiton perusteet ovat raamatulliset, ja siksi lakiuudistus muuttaisi koko instituution merkityksen, Suomen Helluntaikirkon lausunnossa eduskunnan lakivaliokunnalle todetaan.

Helluntaikirkko ehdottaa, että samaa sukupuolta olevien parien ja heidän huollettavinaan olevien lasten oikeudet turvattaisiin parisuhdelakia muuttamalla, ei kajoamalla avioliittolakiin.

Avioliittolain uudistusta esittävät Helluntaikirkon lausunnon mukaan ihmiset, jotka eivät hyväksy avioliittoinstituution raamatullisia perusteita. ”Avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen elinikäinen liitto, jonka tarkoituksena on suvun jatkaminen ja rakkauteen perustuva kumppanuus. Siksi avioliittolakia ei pitäisi myöskään muuttaa ehdotuksen mukaisesti”, todetaan Suomen Helluntaikirkon antamassa lausunnossa eduskunnan lakivaliokunnalle.

Suomen Helluntaikirkon näkemys on yhtenevä 55 kansallista helluntailiikettä yhdistävän Euroopan Helluntaiyhteisön näkemyksen kanssa.

IK-opisto, neliöb. 15.-28.4.

Helluntailaiset ovat huolissaan myös ehdotetun lakimuutoksen vaikutuksista uskonnonvapauteen ja uskonnollisten yhteisöjen asemaan. ”Perinteistä avioliittonäkemystä edustavien uskonyhteisöjen mahdollisuus noudattaa vakaumustaan mm. jäseneksi hyväksymisessä ja työntekijöiden rekrytoinnissa tulee vaikeutumaan. Yhteisöjen omasta näkökulmasta katsottuna uskonnonvapaus kaventuu ja ainakin osa yhteisöistä saattaa reagoida tähän irtautumalla yhteiskunnan pelisäännöistä”, lausunnossa todetaan.

Helluntaikirkko huomauttaa lausunnossaan myös, etteivät kristityt ole ainoa ryhmä, joka haluaa pitäytyä perinteisessä avioliittokäsityksessä: ”Valtaosa kristillisistä yhteisöistä tullee pitäytymään perinteisessä avioliittokäsityksessä, mutta myös monet muut kuin kristilliset yhteisöt ajattelevat tästä asiasta samoin. Esimerkiksi muslimiyhteisöissä vallitsevat kristillisiä piirejä tiukemmat konservatiiviset näkemykset. Lainsäädännön muutos etäännyttäisi eri ryhmät toisistaan yhteiskunnassa ja saattaisi vahvistaa ristiriitoja yhteiskunnan sisällä. Tällä tavoin lainmuutos tulisi lisäämään eriarvoistumista yhteiskunnassa, vaikka tavoite on tasa-arvoisuus.”

Lausunnossaan Suomen Helluntaikirkko ehdottaa, että parisuhteessa olevien ja heidän huollettavinaan olevien lasten oikeudet turvattaisiin parisuhdelaissa eikä avioliittolakia muuttamalla.

 

Helluntaikirkon lausunto kokonaisuudessaan sekä Euroopan Helluntaiyhteisön kannanotto luettavissa Helluntaiseurakunnat.fi-sivustolla.