Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Esiintyykö Yhdysvalloissa kristillisyysfobiaa?

 

Kuva: Tiinamariia Suopajärvi

Yhdysvaltojen uskonnollisuus monipuolistuu kovaa vauhtia, minkä seurauksena kristinuskon kulttuurinen valta-asema hiipuu. Vaikka suurin osa kansalaisista on edelleen kristittyjä, monet konservatiiviset protestantit tuntevat vihamielisyyden kasvavan heitä ja heidän arvojaan kohtaan.

American National Election Studies osoittaa, että kristittyihin kohdistuva vihan on todellista. Noin kolmasosa vastaajista arvioi konservatiiviset kristityt huomattavasti alemmaksi muihin uskonnollisiin ryhmiin nähden. Eniten negatiivisia sijoituksia kristityille antoivat valkoihoiset, korkeasti koulutetut rikkaat ihmiset.

Onko kristityillä aihetta huoleen?

George Yancey kommentoi haastattelussaan Christian Postille, että kristityt ovat onnekkaita, koska heidän vastustajiaan on vielä vähän. Toisaalta hänen mukaansa heidän pitäisi olla huolissaan, koska heidän vastustajansa ovat yleensä vaikutusvaltaisia. Omassa artikkelissaan Christianity Today-sivustolla Yancey kirjoittaa, että Yhdysvaltalaisten vihamielisyys kristittyjä kohtaan voihaan jakaa kahteen kategoriaan: tietämättömiin seuraajiin ja manipuloiviin johtajiin.

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.

George Yancey ja David Williamson ovat kirjoittaneet aiheesta kirjan ”So Many Christians, So Few Lions: Is There Christianophobia in the United States?”. Vapaasti suomennettuna: ”Niin paljon kristittyjä, niin vähän leijonia: esiintyykö Yhdysvalloissa kristillisyysfobiaa?” Yancey kirjoittaa artikkelissaan, että nimi muotoutui, kun useat vastaajat vitsailivat kritittyjen syöttämisestä leijonille.