Erimielisyydet lasten transhoidoista vievät perheitä oikeustaisteluihin ja huostaanottoihin länsimaissa

 

Kuva: Istockphoto

Viime vuosina eri puolilta länsimaita on kuulunut uutisia oikeustaisteluista, joissa alaikäisen lapsen vanhemmat ovat riitaantuneet lapsen osallistumisesta sukupuolenkorjaushoitoihin.

Myös teini-ikäiset lapset ovat asettuneet omia vanhempiaan vastaan halutessaan hoitoja, joihin vanhemmat eivät ole suostuneet. Silloin tällöin vanhempien vastustus on johtanut myös lapsen viralliseen huostaanottoon.

Oman lapsen osallistuminen sukupuolenkorjaushoitoihin jakaa mielipiteitä monissa perheissä kautta länsimaiden. Esimerkiksi Texasissa käydään parhaillaan oikeustaistelua 9-vuotiaan pojan transhoidoista. Tilanne eskaloitui ensimmäisen kerran jo pari vuotta sitten, jolloin tapaus sai paljon julkisuutta. Asiasta uutisoivat muun muassa BBC (25.10.2019), CNN (28.10.2019) ja Christian Post (19.4.2021).

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Tuolloin 7-vuotiaan pojan äiti lastenlääkäri Anne Georgulas oli sitä mieltä, että toisen hänen kaksospojistaan olisi parempi elää tyttönä. Isä Jeffrey Younger puolestaan oli sitä mieltä, että sukupuolen vaihtamiseen tähtääville toimenpiteille ei ollut perusteita.

Georgulas vei tapauksen oikeuteen saadakseen vastahakoisen isän hyväksymään pojalleen tytön identiteetin ja saadakseen tämän käyttämään lapsestaan feminiinistä nimeä. Kesken oikeusprosessin Younger alkoi syyttää äitiä lapsen kaltoinkohtelusta väittäen tämän painostavan lasta identifioitumaan vastakkaisen sukupuolen edustajaksi.

Vanhemmille määrättiin yhteishuoltajuus, sillä tuomari ei katsonut kummankaan vanhemman syyllistyneen lapsensa laiminlyöntiin. Käytännössä tuomarin päätös tarkoitti sitä, että molemmilla vanhemmilla oli sanavalta kaikkiin lapsensa sukupuolta koskeviin hoidollisiin päätöksiin.

Tilanne ei ole kuitenkaan ratkennut. Äiti on haastanut isän jälleen oikeuteen. Pojan nimeä kantavassa Save James -nimisessä Facebook-ryhmässä kampanjoidaan isän oikeuksien puolesta. Sivuston tietojen mukaan äiti vaatii itselleen kaikkia oikeuksia lastensa terveyteen liittyvien päätösten tekemiseen. Lisäksi hän vaatii muun muassa, että isältä poistetaan huoltajuuteen liittyviä oikeuksia, ja että tämä vangitaan kuudeksi kuukaudeksi. Jos näistä vaatimuksista jokin menee läpi, syyttäjä on pyytänyt ne saatettaviksi heti voimaan väliaikaisella sopimuksella, mikä tarkoittaa sitä, ettei niistä voi valittaa ennen varsinaista oikeudenkäyntiä. Varsinaisen oikeudenkäynnin alkamiseen saattaa mennä aikaa kaksi vuotta.

”Noiden kahden vuoden aikana Jamesilla on todella korkea riski joutua GeneCis-klinikalle Dallasiin, Texasiin. Siellä hänelle ryhdytään antamaan murrosiän estäjiä, kuten oli tarkoitus jo monta vuotta sitten”, Facebook-sivulla vedotaan. Asian on tarkoitus tulla kuultavaksi heinäkuun alussa.

Kanadalainen isä vankilaan oikeuden päätöksen vastustamisesta

Viime joulukuussa kanadalainen Robert Hoogland sai oikeudessa määräyksen tukea 14-vuotiaan biologisen tyttärensä transprosessia ja pidättäytyä kutsumasta tätä tytöksi. Eronneet vanhemmat olivat eri mieltä lapsensa osallistumisesta hoitoihin Hooglandin vastustaessa hoitoja jyrkästi. Isä sai oikeudelta määräyksen käyttää lapsesta maskuliinisia persoonapronomineja. Hän ei myöskään saanut puhua tapauksesta julkisesti.

Hooglandin mukaan hänen lapsellaan on monitahoisia mielenterveyden ongelmia, jotka oikeuden tulkinnan mukaan johtuvat sukupuolidysforiasta. Isä vastustaa tyttärelleen annettavaa testosteronihoitoa, jota puolustavat lapsen äidin lisäksi sekä terveydenhuolto, että oikeuden päätös. Hoogland uskoo, että lapsi saattaa myöhemmin katua hormonihoitoihin osallistumista.

Hoogland ei noudattanut hänelle oikeudessa annettuja määräyksiä eikä suostunut kutsumaan tytärtään pojaksi.

Hoogland ei noudattanut hänelle oikeudessa annettuja määräyksiä eikä suostunut kutsumaan tytärtään pojaksi. Hän perusti myös varainkeruusivuston, ja kertoi julkisesti yksityiskohtia tapauksesta.

Maaliskuussa Hoogland pidätettiin oikeuden määräyksen rikkomisesta. Tuomarin mukaan hän halveksi oikeuden päätöstä olemalla noudattamatta sitä. Tästä johtuen Hoogland tuomittiin 16. huhtikuuta kuudeksi kuukaudeksi vankilaan. Lisäksi hänen maksettavakseen määrättiin sakkoja 30 000 Kanadan dollaria.

Tapauksesta uutisoivat Christian Headlines (18.3.2021), Christian Post (19.4.2021) ja The Post Millennial (17.3. & 18.4.2021).

Tuomio on herättänyt paljon tunteita. Suomessa kaupunginvaltuutettu Mika Ebeling (KD) on esittänyt vetoomuksen internetsivuillaan Robert Hooglandin vapauttamisen puolesta.

Vanhempien riita lapsensa hautakivestä

Vanhempien väliset erimielisyydet voivat saada traagisia piirteitä. Australialaiset vanhemmat kävivät oikeutta toisiaan vastaan poikansa kuoleman jälkeen. Itsemurhan tehneen 15-vuotiaan transpojan vanhemmat eivät päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mikä nimi hautakiveen laitettaisiin. Toinen vanhemmista halusi syntymänimen ja toinen transidentiteetin mukaisen nimen, kertoo 7news (20.4.2021).

Lapselle pidettiin lopulta kahdet hautajaiset ja tuhkat jaettiin kahteen osaan.

Vanhemmat veivät asian perheoikeuteen. Äiti kertoi olleensa valmis viemään asian korkeimpaan oikeuteen asti, sillä oli varma, että poika inhoaisi väärän nimen käyttämistä hautakivessään. Lapselle pidettiin lopulta kahdet hautajaiset ja tuhkat jaettiin kahteen osaan. Kaikissa muistolaatoissa käytettiin lapsen molempia nimiä. Virallisessa kuolintodistuksessa on kuitenkin lapsen syntymänimi, sillä uudella nimellä ei ollut virallisen nimen statusta.

Huostaanottoja transhoitojen takaamiseksi

 Joissain tapauksissa sukupuolenkorjaushoitoihin osallistuminen asettaa vastakkain lapsen omat toiveet ja vanhempien toiveet. Toisinaan viranomaisten tulkinta poikkeaa lapsen vanhempien näkemyksestä, mikä voi johtaa jopa lapsen huostaanottoon.

Eräs tällainen tapaus on viime vuoden Australiasta. Tuolloin 15-vuotias transpoika otettiin huostaan vanhemmiltaan, jotka eivät hyväksyneet tyttärensä ryhtymistä sukupuolta korjaavaan prosessiin. Vanhemmat kertoivat, että viranomaiset eivät päästäneet lasta kotiin. He katsoivat vanhempien syyllistyvän lapsensa henkiseen pahoinpitelyyn olemalla hyväksymättä lapsen testosteronihoitoja, kerrotaan The Daily Mail Australiassa (29.11.2021).

Ennen huostaanottoa nuori käyttäytyi itsetuhoisesti. Vanhemmat tiesivät lapsensa masennuksesta, mutta olisivat halunneet riippumattoman psykologin tekemän arvion lapsensa psyykkisestä tilasta. He toivoivat psykologin selvittävän sukupuoliristiriitaan johtaneita syitä ja mahdollisia muita hoitomuotoja.

Vanhemmat jättivät valituksen päätöksestä. Lastensuojeluviranomaiset ovat suostuneet toisen lääkärin tutkimuksiin ennen hormonaalisen hoidon aloittamista.

Myös YLE (9.12.2019) kertoi samantyyppisestä tapauksesta, jossa nimettömäksi jääneessä EU-maassa asuneet suomalaisvanhemmat joutuivat luopumaan lapsensa huoltajuudesta. Lapsi itse teki vanhemmistaan rikosilmoituksen. Hänelle annettiin transsukupuolisuusdiagnoosi ja myönnettiin hoidot viranomaisten toimesta jo ennen kuin huoltajuuskäsittely oli tullut päätökseen. YLE:n mukaan kyseisessä EU-maassa on periaatteessa samankaltainen lainsäädäntö kuin Suomessa. Vanhemmat olivat lopettaneet oikeusprosessin lapsensa huoltajuudesta artikkelin kirjoittamisen aikaan, sillä heidän lapsensa oli tuolloin jo lähellä täysi-ikäisyyden rajaa.