Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Kirkkohallituksen diakonian kultainen ansiomerkki myönnettiin Päivi Löytylle ja Tuula Mertaselle

 

Päivi Löytylle (vas.) ja Tuula Mertaselle on myönnetty diakoniatyön kultainen ansiomerkki.

Kehittämiskoordinaattori Päivi Löytty ja erikoisdiakoni Tuula Mertanen saivat diakonian kultaisen ansiomerkin 16.9.2022 Kirkon diakonian päivien iltajuhlassa Kallion Kirkossa, Helsingissä.

Päivi Löytty toimii tällä hetkellä kehittämiskoordinaattorina Namibiassa, jossa hän on yli 20 vuoden ajan kehittänyt kirkon toimintaa. Namibiassa kirkon työ on painottunut diakonisesti ja resurssit ovat pienet.

”Päivi Löytty on tarmokkaasti ja pitkäjänteisesti pitänyt esillä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten avun ja tuen tarvetta sekä kehittänyt yhteisöllisellä työotteella uusia toimintatapoja ja vapaaehtoisverkostoja”, palkinnon perusteluissa todetaan.

KRS Krito 10.-23.6.

Joensuun seurakuntayhtymässä työskentelevä Tuula Mertanen on uranuurtaja saavutettavuuden edistäjänä.

”Tuula Mertanen on tunnollinen ja esikuvallisesti työnsä hoitava, mutta myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vaikuttava. Tuula edustaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa kansainvälisessä huonokuuloistyön verkostossa. Hän on Kirkon saavutettavuuden ja vammaisuuden neuvottelukunnan monivuotinen jäsen”, palkinnon perusteluissa todetaan.

Koska Tuula itse on syntymästään kuuro ja viittomakielinen, ansiomerkki nostaa samalla esiin vammaisten ja viittomakielisten kirkon työntekijöiden vaikuttavuutta, monitahoista lahjakkuutta ja osaamista.

Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston Diakonia ja yhteiskunta -yksikkö myöntää kultaisen ansiomerkin tunnustukseksi henkilölle, joka on tehnyt pitkäaikaista ja ansiokasta työtä diakonian hyväksi kirkon, seurakunnan, diakonialaitoksen tai muun vastaavan yhteisön palveluksessa.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on ansioitunut tunnustusta ansaitsevalla tavalla pääsääntöisesti valtakunnallisella tasolla erityisesti heikoimmassa asemassa olevien auttamisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä, uuden diakoniatoiminnan kehittämisessä ja järjestämisessä tai diakonian näkyvyyden vahvistamisessa.

Kirkon viestintä