Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Varjeleeko terveystieto nuoria hyväksikäyttöjengeiltä?

 

Seksuaalikasvatuksen tarpeellisuuteen usein vedotaan keinona estää nuorten seksuaalista hyväksikäyttöä. Seksuaalikasvatuksen ajatellaan antavan nuorille tietoa, joka suojaa groomaukselta (nuorten systemaattiselta muokkaukselta seksuaalista hyväksikäyttöä varten). Ongelmana on kuitenkin se, että nykyinen seksuaalikasvatus tekee nuorista helppoja uhreja.

Seksuaalisen kokeilun rohkaisu

Perheniemi neliöb. 17.-23.6.

Nuoret altistuvat hyväksikäytölle, kun seksuaalikasvatus rohkaisee seksuaaliseen kokeiluun ja irrottaa seksuaalisuuden avioliitosta. Laajalti Suomen kouluissa käytetään yläasteikäisille eli 13-15-vuotiaille tarkoitettua terveystiedon oppikirjaa Voimaa Terveystieto 7-9, joka kuvaa luonnollisena ja turvallisena vaihtoehtona, että nuoret etenevät ehkäisyvälineiden suojaamiin seksisuhteisiin. ”Seksi on – – toimintaa, jolla tavoitellaan hyvän olon tunnetta, nautintoa ja seksuaalista kiihottumista.” (126)

Tätä viestiä vahvistetaan kertomalla koululaisille, ettei Suomen laki ”kiellä alle 16-vuotiailta seurustelua tai seksiä” (144) ja että ”Ensimmäisen yhdynnän kokemiseen ei ole olemassa oikeaa ikää. Jotkut kokevat sen jo nuorena – – ” (130).

Nykyisen seksuaalikasvatuksen antama kuva ehkäisyvälineillä suojatun seksin turvallisuudesta vähentää seksuaalisen aktiivisuuden hintaa ja tekee todennäköisemmäksi (ainakin joidenkin teinien kohdalla) että he alaikäisinä alkavat elää seksuaalisuhteissa ja näin altistuvat hyväksikäytölle.

Groomausjengien taktiikka

Opetus nuorten välisten seksuaalisuhteiden turvallisuudesta ja hyväksyttävyydestä altistaa nuoria seksuaaliselle hyväksikäytölle, koska groomausjengit käyttävät usein nuoria teini-ikäisiä luodakseen ensimmäisen kontaktin nuoreen. Englantilaisten groomausjengien toimintaa tutkinut Times-lehden reportteri Andrew Norfolk sai selville, että ”ensimmäisen kontaktin tyttöihin loivat nuoret pojat”.

Nuoren tunteet herätetään antamalla hänelle huomiota, hemmottelemalla häntä ja synnyttämällä hänessä tunne, että hän on tärkeä. Tytölle annetaan rahaa ja lahjoja ja häntä imarrellaan kohteliaisuuksilla. Hänelle tarjotaan huumeita ja alkoholia. Tultuaan riippuvaiseksi huomionosoituksista, rakastuttuaan ja aloitettuaan seksuaalisuhteen groomaajan kanssa, hänet manipuloidaan tai pakotetaan olemaan seksuaalisuhteissa myös pojan ystävien ja sukulaisten kanssa. Tällä tavalla häntä muokataan prostituutiota varten. Jos tyttö yrittää paeta, häneen kohdistetaan uhkauksia ja väkivaltaa.

Vanhempien auktoriteetin murtaminen

Edellä mainitussa terveystiedon oppikirjassa rohkaistaan alaikäisiä seksuaalisuhteisiin pelkästään omien tunteidensa ja halujensa pohjalta, riippumatta vanhempien arvoista: ”Jokaisella on lupa tuntea seksuaalista halua ja nautintoa yksin ja kumppanin kanssa.” (126) Nuorten ihmisoikeuksiin väitetään kuuluvan ”oikeus nauttia seksuaalisuudesta”: ”Nuori päättää itse milloin, kenen kanssa ja millaista seksiä hän haluaa.” (143)

Tällainen nuorten erottaminen vanhempiensa ohjauksesta altistaa groomaukselle. Groomausjengit ovat kehittäneet tekniikoita erottaakseen tytön vanhemmistaan käyttämällä hyväkseen teini-iän kapinointia ja rohkaisemalla tyttöä uskomaan, että hänen perheensä pyrkii kontrolloimaan ja rajoittamaan hänen elämäänsä. Jos vanhemmat pyrkivät estämään tyttärensä hyväksikäytön, jengi voi vieraannuttaa tytön vanhemmistaan syyttämällä heitä yksisilmäisiksi fanaatikoiksi.

Kriittisen arviointikyvyn turruttaminen

Ko. oppikirjassa ei kehitetä nuorten kriittistä arviointikykyä: ”Kaikenlaiset tunteet ja ajatukset ovat täysin turvallisia, sallittuja ja arvokkaita. Sen sijaan voimakkaan tunteen tai ajatuksen torjuminen voi aiheuttaa ahdistusta.”  122)

Oppijalle annetaan vain kaksi vaihtoehtoa: joko kritiikittömästi hyväksyä kaikki tunteet ja ajatukset tai torjua ne. Huomiotta jätetään kolmas vaihtoehto: tunteiden kriittinen arviointi.

Moni nuori oppii katkeran kokemuksen kautta, ettei hän voi luottaa ihastumisen ja rakkauden tunteisiinsa, jotka taitava hyväksikäyttäjä hänessä herättää. Nuorta tulisi ohjata arvioimaan tunteitaan ja halujaan sen perusteella, minkälaiseen elämäntapaan ne johtavat. Erottaessaan seksuaalisuuden aviollisesta rakkaudesta ja ylikorostaessaan fyysisen nautinnon etsimistä, aikamme seksuaalikasvatus viettelee seksuaaliseen kokeiluun perustuvaan elämäntapaan, joka altistaa hyväksikäytölle.