Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Vantaankosken seurakunnan kirkkoherran vastine kolmen lähetysjärjestön julkilausumaan

 

Seurakuntalainen.fi sivustolla on julkaistu kolmen lähetysjärjestön julkilausuma, jossa väitetään, että Vantaankosken seurakuntaneuvosto on kansainvälisen tuen määrärahoja jakaessaan sivuuttanut sekä kirkon sisäisen sopimuksen lähetysjärjestöjen kohtelusta että seurakuntalaisten tahdon.

Totean, että Vantaankosken seurakunnan päätöksen takana on nimenomaan seurakuntalaisten huoli siitä, miten yhdenvertaisuus meidän seurakuntamme alueella ja päätöksissä toteutuu sekä miten yhteistyöjärjestöt toimivat yhdenvertaisuuden toteutumiseksi kokonaiskirkossa.

SEKL neliöb. 13.-16.6.

Vantaankoskella on tehty huolellista ja pitkäjännitteistä työtä sen selvittämiseksi, miten alueella asuvat ihmiset erilaisiin asioihin suhtautuvat. Sekä laajojen tutkimustulosten että syventävien haastattelujen pohjalta on todettava, että suurimmalle osalle seurakuntalaisista ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus todella tärkeitä ja kiinni pidettäviä arvoja.

Huoli kansainvälisen tuen määrärahojen jakautumisesta on noussut seurakuntaneuvoston jäsenten aloitteesta. Tässä ei ole kyse vain Vantaankosken seurakunnan teologiasta, vaan neuvoston mielipiteen takana on halu tukea kirkon jo yli 35 vuotta sitten tekemää päätöstä avata pappisvirka myös naisille, koska viran hoito ei ole kiinni tehtävää hoitavan sukupuolesta.

Tukea ei ole haluttu leikata kokonaan, koska tiedostetaan, että järjestöt tekevät hyvää ja arvokasta työtä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Julkilausumassa on kiinnitetty huomiota siihen, että Vantaankosken seurakunnalla ei olisi oikeutta tehdä tällaisia päätöksiä. Tähän on todettava, että seurakunnalla on oikeus tehdä itsenäiset päätökset oman seurakunnan verovarojen käyttöön liittyvissä kysymyksissä koskien kansainvälisen tuen seurakunnalle kuuluvaa osuutta. Kirkon virallisen lähetysjärjestön status päätetään muualla ja sitä päätösprosessia ohjataan perussopimuksilla. KLK:n suositukset kansainvälisen avun määrärahojen jakamisesta ovat suosituksia, eivät lakisääteisiä määräyksiä.

On huomattavaa, että Vantaankosken seurakuntaneuvoston päätöksen jälkeenkin kaikkien järjestöjen nimikkosopimukset ja -sitoumukset tulevat hoidetuksi. Lisäksi on todettava, että KUA on kansainvälisen avun toimija ja ELY suuntaa kansainvälisen toimintansa kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta.

Jumalan valtakunnan asialla tarvitaan meitä kaikkia. Työtä tehdään erilaisina ja erilaisista lähtökohdista käsin. Keskeistä työn ja toiminnan toteutumisessa on keskinäinen kunnioitus.

Hannu Pöntinen
Kirkkoherra, Vantaankosken seurakunta
Lääninrovasti