Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kela uhkaa periä Hyvä arki ry:ssä vapaaehtoistyötä tehneeltä työttömältä takaisin etuuksia – Kansalaisareena: Työttömiltä ei saa kieltää vapaaehtoistyötä

 
valkoinen pakettiauton talon edessä. Autoa lastataan parhaillaan.

Hyvä arki ry on Espoossa toimiva yleishyödyllinen yhdistys, joka auttaa espoolaisia vähävaraisia. Kuva: Sari Savela

Kela uhkaa periä työttömältä henkilöltä etuuksia takaisin yli 25 000 euroa. Syynä tähän on henkilön tekemä vapaaehtoistyö.

Kansalaisareena painottaa kannanotossaan, että työttömyysturvalaki kaipaa selkeyttämistä. Lakia tulee myös kehittää suuntaan, jossa työttömiä ei rankaista heidän tekemästään vapaaehtoistyöstä.

– Aivan jokaisella kansalaisella on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Kansalaisvaikuttaminen ja vapaaehtoistoiminta ovat ihmisoikeuksia. Näihin perustavanlaatuisiin toimintoihin osallistumisesta rankaiseminen uhkaa demokratian toteutumista ja voi rapauttaa luottamusta koko yhteiskuntaan, toteaa Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Anne Porthén. 

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.

Ruoka-apua tarjoavassa Hyvä Arki ry -yhdistyksessä vapaaehtoisena toiminut työtön mies sai vuoden alussa tiedon etuuksien takaisinperinnästä Kelalta ja TE:lta. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston työvoimapoliittisen lausunnon mukaan hänellä ei olisi ollut oikeutta työttömyysetuuteen, joka myönnettiin hänelle jo helmikuussa 2020. Syynä tähän on se, että vapaaehtoistoiminta on jatkunut palkkatukityön päätyttyä samankaltaisilla tehtävillä.   

– Tällaista ei saisi tapahtua. Ohjeiden TE-toimistoihin tulisi olla selkeät. Työttömyysturvalakia on selkeytettävä ja kehitettävä suuntaan, jossa työttömiä ei rankaista heidän tekemästään vapaaehtoistyöstä, Porthén sanoo.  

Kansalaisareena huomauttaa kannanotossaan, että työttömyysetuuksien kieltäminen vapaaehtoistoimintaan osallistuvilta työttömiltä on lyhytnäköistä. Tutkimusten mukaan vapaaehtoistoimintaan osallistuminen ehkäisee passivoitumista ja syrjäytymistä, edistää mielenterveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Kaikki nämä asiat vaikuttavat positiivisesti myös henkilön kykyyn hakea ja vastaanottaa töitä.

Lue Kansalaisareena ry:n kannanotto.

Kansalaisareena ry on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja ja yli 130 järjestön kattojärjestö.