Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

”Katolisen kirkon vaikea tukea luterilaisia konservatiiveja Suomessa”

 

Marko Tervaportti

Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaportti ei pidä todennäköisenä, että Isossa Britanniassa tapahtunutta anglikaanipiispojen vihkimistä katolilaisiksi papeiksi voitaisiin soveltaa luterilaisen kirkon osalta Suomessa.

Kolme entistä anglikaanipiispaa vihittiin viime viikonloppuna roomalaiskatolisen kirkon papeiksi Isossa Britanniassa.

Vihityt olivat tyytymättömiä anglikaanikirkon näkemyksiin esimerkiksi naispappeudesta ja homoliitoista. Vihkimyksessä oli erityistä se, että Walsinghamin Neitsyt Marialle omistetun ordinariaatin työhön vihityt papit saivat ”säilyttää anglikaanisen identiteettinsä”, vaikka kirkkokunta vaihtui katoliseksi.

– Anglikaanisuudesta säilyi se, että papit voivat ylläpitää anglikaanista hartaus- ja hurskauselämää esimerkiksi liturgiassa. Vihittyjen pappien on kuitenkin sitouduttava täysin roomalaiskatolisen kirkon oppiin ja paavin asemaan kirkossa, Marko Tervaportti erittelee.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Anglikaanit ovat erityistapaus

Walsinghamin ordinaattiin vihkiminen perustui paavi Benedictus XVI:n rakentamaan uuteen kirkolliseen malliin. Tervaportti muistuttaa, että anglikaanikirkolla on muihin protestanttisiin kirkkoihin verrattuna erityinen ekumeeninen suhde katoliseen kirkkoon.

­- En osaa sanoa, voisiko tällainen järjestely toteutua luterilaisten kanssa. On kuitenkin muistettava, että katoliseen kirkkoon ei voi liittyä yksin sillä perusteella, että sattuu olemaan katolilaisten kanssa samaa mieltä naispappeudesta tai homoliitoista.

– Liittyjän täytyy hyväksyä myös katolinen oppi, niin kuin se on ilmaistu
Katolisen kirkon katekismuksessa. Siinä luterilaisilla lienee korkeakirkollista anglikaanisuutta enemmän haastetta.

Tukea Suomen konservatiiviluterilaisille?

Tervaportin mukaan on epätodennäköistä, että katolinen kirkko voisi Suomessa tarjota tukeaan niille luterilaisille suuntauksille, jotka kokevat joutuvansa oman kirkkonsa linjausten myötä syrjään.

– Olemme avoimia kaikelle sille, minkä usko itse sallii, kuten paavi on sanonut. Katolinen kirkko on kuitenkin Suomessa sitoutunut siihen yhteistyöhön, jota se tekee esimerkiksi Suomen ekumeenisen neuvoston puitteissa.

Tervaportti uskoo, että lisää anglikaanipappeja tulee paavin avaaman uuden rakenteen myötä kääntymään katolilaisiksi ympäri maailmaa.

– Australia, Yhdysvallat ja Kanada seurannevat perässä.

 

 
Artikkelibanneri perussanoma